5 fonder och ETF:er inom jordbruk att överväga

Jordbrukssektorn är en av de viktigaste frågorna för de kommande årtiondena. Utmaningarna är många. Här är fem investeringsidéer. 

Valerio Baselli 2024-04-15 | 11:57
Facebook Twitter LinkedIn

agricoltura

Vissa kallar det livsmedelsekonomi, andra helt enkelt jordbruksföretag. Det är i princip alla de aktiviteter som utförs av företag som producerar livsmedelsråvaror, distribuerar, bearbetar och marknadsför dem.

Under flera år har agribusiness (eller agrifood) betraktats som en riktig investeringsfråga. Och med goda skäl. Först och främst för att jordbruks- och livsmedelssektorn behöver förändras: världen kämpar redan idag för att förse cirka 7,7 miljarder människor med mat - en siffra som enligt FN kommer att öka till 9,7 miljarder år 2050.

Morningstar Global Food Innovation index, vars korg består av företag som Morningstars analytiker bedömer vara väl positionerade för att dra nytta av förbättringar i livsmedelsproduktion och säkerhetspraxis, och som är aktiva inom hållbara förpacknings- och näringsindustrier, har ökat med 4,9% sedan årets början (i euro, per den 8 april 2024), efter att - som många andra tematiska strategier - ha upplevt ett dämpat 2022 och 2023.

2023 publicerade Morningstar en ESG-rapport om livsmedel och jordbruk och dess slutsatser är att skördarna måste öka med cirka 50% från nuvarande nivåer under de kommande 30 åren för att möta en växande global befolkning och förändrade kostvanor. Detta kan leda till ökad användning av genetiskt modifierade frön och ökad förbrukning av gödningsmedel. Naturligtvis finns det ingen global enighet om att detta är en acceptabel kompromiss.

Afrika och Mellanöstern, där livsmedelsbristen och befolkningstrycket är mest kännbara, är de områden som är i störst behov av ökad produktion. Enligt Diana Radu, författare till Morningstar-analysen, kan teknik bidra till att lindra vissa av dessa problem, vilket leder till investeringsmöjligheter. Det handlar om precisionsjordbruk, koldioxidsnåla gödningsmedel och alternativ till bekämpningsmedel.

Nyckelord: innovation och hållbarhet

Samtidigt förutspår en studie som Europeiska investeringsbanken tog fram 2019 för Europeiska kommissionen med titeln Feeding future generations: How finance can boost innovation in agri-food att situationen för odlingsbar mark och andra tillgängliga naturresurser förväntas förbli oförändrad eller till och med förvärras, vilket skapar en stark efterfrågan på innovation i hela livsmedelssystemet.

Det finns faktiskt en stor potential för uppfinningar inom sektorn, tack vare användningen av en ny uppsättning digitalt driven teknik inom områden som precisionsjordbruk, hållbara förpackningar och blockkedjebaserad spårbarhet av livsmedel. Kort sagt är målet att producera mer med hjälp av färre resurser (smart produktion), allt på ett hållbart sätt. Exempelvis kommer företag som utvecklar innovativ teknik som automatiserat jordbruk eller droppbevattningssystem att kunna använda den växande efterfrågan på hållbara grödor till sin fördel.

Hållbarhet är i själva verket nyckelordet. Enligt den amerikanska miljömyndigheten är jordbrukssektorn en viktig bidragande orsak till den globala uppvärmningen och står för 11% av utsläppen av växthusgaser. I denna siffra ingår utsläpp i samband med djurhållning och produktion av vissa grödor, men inte nödvändigtvis de miljökostnader som är förknippade med vattenanvändning, elproduktion och transporter.

Boskapsuppfödning, särskilt nötkreatur, är också en viktig källa till metan, som fångar upp nästan 30 gånger mer värme i atmosfären än koldioxid. Dessutom är intensivt jordbruk med monokulturer och fabriksjordbruk bland de främsta orsakerna i världen till förlust av biologisk mångfald.

Fonder och ETF:er för investeringar i jordbruk

För närvarande har Morningstar cirka femton öppna och börshandlade fonder (ETF) i Europa som tillhör kategorin jordbrukssektorn. Dessa strategier investerar i företag som är involverade i produktion och/eller försäljning av produkter och tjänster för jordbruks- och livsmedelssektorn eller relaterade sektorer.

Vi lyfter fram fem av dem nedan:

Pictet - Nutrition P EUR
Morningstar Star Rating: ★★★
Morningstar Medalist Rating: Neutral
Avkastning första kvartalet: 6,1%
Löpande avgift: 2,00%

Denna fond grundades 2007 och är den överlägset största i sin kategori när det gäller förvaltat kapital (nästan 900 miljoner euro). Den är aktiv i hela livsmedelskedjan och har nu 41 namn i sin portfölj. 

iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (EUR)
Morningstar Star Rating: ★★★★
Morningstar Medalist Rating: Silver
Avkastning första kvartalet: 5,2%
Löpande avgift: 0,55%

Denna ETF skapades 2011 och syftar till att replikera utvecklingen av S&P Commodity Producers Agribusiness Index, som har 101 innehav i mestadels amerikanska, japanska och kanadensiska företag. ETF:en har överträffat sina jämförelseindex med i genomsnitt 3,7 procentenheter på årsbasis under en 10-årsperiod. Den har ett Morningstar Medalist Rating på Silver.  

Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD (EUR)
Morningstar Star Rating: ★
Morningstar Medalist Rating: Gold
Avkastning första kvartalet: 3,8%
Löpande avgift: 0,45%

Denna ETF lanserades i september 2020 och replikerar utvecklingen av Foxberry Thematic Research Sustainable Future of Food Index, som består av 52 företag som strävar efter att innovera över hela livsmedelsvärdekedjan för att bygga ett mer hållbart, säkert och rättvist livsmedelssystem för vår planet. Under det senaste året har den slagit kategoriindexet med 12,8 procentenheter på årsbasis, men har underpresterat genomsnittet för sina konkurrenter med 5,2 procentenheter.

DPAM B - Equities Sustainable Food Trends A Dis
Morningstar Star Rating: ★★★
Morningstar Medalist Rating: Silver
Avkastning första kvartalet: 5,8%
Löpande avgift: 1,82%

Denna Degroof Petercam-strategi som förvaltas av Tom Demaecker och Ignace de Coene får ett Morningstar Medalist Rating på Silver trots betydligt högre avgifter än passiva kamrater. Fonden levererade bättre avkastning än sina direkta konkurrenter, men lägre än sin kategoris jämförelseindex. Under en 10-årsperiod överträffade den kategorins genomsnittliga avkastning med 1,5 procentenheter per år.

VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD Acc (EUR)
Morningstar Star Rating: n.a.
Morningstar Medalist Rating: Bronze
Avkastning första kvartalet: 3,5%
Löpande avgift: 0,50%

Denna strategi lanserades i juni 2022 och har inget stjärnbetyg eftersom den ännu inte är tre år gammal. Den är en replikant av ESG-indexet MVIS® Global Future of Food och erbjuder exponering mot en koncentrerad portfölj med 35 namn som sträcker sig från högprecisionsodling, ekologiska producenter till köttsubstitut och andra alternativa proteiner.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
iShares Agribusiness ETF USD Acc EUR40,89 EUR0,10Rating
Pictet - Nutrition P EUR245,87 EUR0,89Rating
Rize Sustainable Future of Fd ETF A USD EUR3,62 EUR-0,58Rating
VanEck Sust Fut of Food ETF A USD Acc EUR19,10 EUR0,65

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar