Hur säker är min utdelning?

Några av Europas största börsbolag redovisar stigande utdelningar, men varken vinster eller fritt kassaflöde håller jämna steg

Jocelyn Jovene 2024-05-24 | 7:07
Facebook Twitter LinkedIn

div

Hur kan man som investerare vara säker på att man får den utdelning man förväntar sig om man köper en aktie, om bolaget betalar ut en sådan? Varför är det viktigt att vara säker på att en utdelning är säker?

En utdelning är den del av nettoresultatet som ett företag beslutar att dela ut till sina aktieägare. Vissa företag placerar utdelningen i centrum för sin finansiella kommunikation i hopp om att locka investerare. De måste dock generera tillräckligt med kassaflöde för att täcka utdelningen. Om så inte är fallet måste de skuldsätta sig för att kunna betala utdelningen, en strategi som knappast är hållbar på lång sikt.

Det händer ofta att ett bolags aktiekurs faller efter att det oväntat meddelat att det måste sänka sin utdelning. Det är därför viktigt att se till att ett bolag kan täcka sin utdelning. Hur gör man då?

Vilka finansiella indikatorer ska man titta på?

Ett sätt är att kontrollera soliditeten och hållbarheten i bolagets kassaflöde. Närmare bestämt, när bolaget har finansierat sina investeringar, genererar det då tillräckligt med överskottslikviditet för att betala utdelning?

Detta kassaöverskott kallas "fritt kassaflöde" och är den återstående summa pengar som ett företag genererar efter att ha betalat för de investeringar som behövs för att växa.

När ett företag genererar fritt kassaflöde kan dessa extra pengar användas för ett antal ömsesidigt uteslutande ändamål: betala av skulder, finansiera förvärv, återföra pengar till aktieägarna i form av aktieåterköp eller utdelningar.

När ett företag genererar allt större mängder fritt kassaflöde ökar också dess förmåga att återföra pengar till sina aktieägare. Utdelningar är därför säkrare än för ett bolag vars fria kassaflöde inte ökar tillräckligt eller till och med minskar, vilket kan ske av flera olika skäl (nedgång i verksamheten eller kapitalavkastningen, betydande investeringsprogram för att behålla konkurrenskraften etc.).

Det finns andra sätt att bedöma om ett företags finanser är sunda: du kan kontrollera dess försäljningstillväxt, lönsamhet, avkastning på kapital, om det använder hävstång (med andra ord skulder) eller inte... Alla dessa faktorer kan på ett eller annat sätt påverka ett företags förmåga att generera likvida medel.

Som av en händelse är det fria kassaflödet den indikator som bäst sammanfattar alla de indikatorer som nämns ovan.

Växande fritt kassaflöde i Europa

För vår undersökning har vi hämtat data från Factset-databasen för företag med ett börsvärde på 50 miljarder euro eller mer i Morningstar Developed Europe-indexet. Dessa 66 bolag representerar ett sammanlagt börsvärde på 7.579 miljarder euro i löpande priser.

Vi har uteslutit finansiella företag från analysen för vilka indikatorn för fritt kassaflöde inte är relevant.

Mellan 2024 och 2026 bör det fria kassaflödet för icke-finansiella företag med ett börsvärde på 50 miljarder euro eller mer öka från 330 miljarder euro till 397 miljarder euro (diagram).

10 aktier där utdelningen skyddas av fritt kassaflöde

De tio aktierna med störst börsvärde i Europa förväntas uppvisa en solid tillväxt i vinst och fritt kassaflöde, vilket gör utdelningen relativt säker.

Sex aktier där utdelningspolicyn verkar mer riskfylld

Detta är inte fallet för alla Europas största börsbolag.

För att ta reda på vilka som potentiellt var "i riskzonen" tittade vi på trenden för utdelning per aktie och vinst per aktie baserat på Factsets konsensusdata för 2024, 2025 och 2026, och jämförde dessa trender med data för 2023.

Vi tittade sedan på de bolag vars fria kassaflöde per aktie enligt konsensus förväntades minska och ansåg att de bolag vars fria kassaflöde förväntas växa under de kommande tre åren kommer att ha bättre kapacitet att täcka sin utdelning, även om den senare växer snabbare än vinsten per aktie.

Sex bolag påverkas av en nedgång i det fria kassaflödet och bör enligt vår mening ägnas särskild uppmärksamhet från investerarnas sida.

 1. TotalEnergies
 2. Deutsche Telekom
 3. Equinor
 4. Glencore
 5. Mercedes-Benz
 6. Vinci

 

TotalEnergies

 • Uppskattat verkligt värde: 68 euro
 • Senaste stängningskurs: 67 euro
 • Vallgrav: ingen
 • Osäkerhet om verkligt värde: hög
 • Morningstar betyg: ★★★
 • Vinsttillväxt per aktie 2023-2026e: +1,5% år för år
 • Utdelningstillväxt per aktie 2023-2026e: +4,5% år för år

 

Deutsche Telekom

 • Uppskattat verkligt värde: 25 euro
 • Senaste stängningskurs: 22,21 euro
 • Vallgrav: smal
 • Osäkerhet om verkligt värde: medel
 • Morningstar betyg : ★★★★
 • Vinsttillväxt per aktie 2023-2026e: -15% år för år
 • Utdelningstillväxt per aktie 2023-2026e: +11,6% år för år

 

Equinor

 • Uppskattat verkligt värde: NOK 322
 • Senaste stängningskurs: 298,80 NOK
 • Vallgrav: ingen
 • Osäkerhet i verkligt värde: hög
 • Morningstar betyg: ★★★
 • Tillväxt i vinst per aktie 2023-2026e: -5,8% år för år
 • Utdelningstillväxt per aktie 2023-2026e: +8,1% år för år

 

Glencore

 • Uppskattat verkligt värde: 490 pence
 • Senaste stängningskurs: 501,50 pence
 • Vallgrav: ingen
 • Osäkerhet om verkligt värde: hög
 • Morningstar betyg: ★★★
 • Vinsttillväxt per aktie 2023-2026e: +15,6% år för år
 • Utdelningstillväxt per aktie 2023-2026e: +21,8% år för år

 

Mercedes-Benz

 • Uppskattat verkligt värde: 117 euro
 • Senaste stängningskurs: 67,13 euro
 • Vallgrav: smal
 • Osäkerhet om verkligt värde: hög
 • Morningstar betyg : ★★★★
 • Vinsttillväxt per aktie 2023-2026e: +0,4% år för år
 • Tillväxt i utdelning per aktie 2023-2026e: +1,3% på för år

 

Vinci

 • Uppskattat verkligt värde: 133 euro
 • Senaste stängningskurs: 115,50 euro
 • Vallgrav: smal
 • Osäkerhet om verkligt värde: medel
 • Morningstar betyg : ★★★★
 • Vinsttillväxt per aktie 2023-2026e: +6,5% år för år
 • Utdelningstillväxt per aktie 2023-2026e: +8,2% år för år

 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  is Senior Financial Analyst and Senior Editor for Morningstar France.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar