2018 svårt för aktiva Sverigeförvaltare

Några erfarna aktiva förvaltarna av Sverigefonder – Danske, Didner & Gerge och Enter – har misslyckats rejält jämfört med index 2018. Förklaringen är delvis oväntade bakslag hos nästan alla storbolagen, kanske för att utländska investerare överreagerat.

Jonas Lindmark 2018-11-08 | 15:09
Facebook Twitter LinkedIn

Sverigefonderna har haft ett dåligt år 2018 och bara stigit 2 procent i snitt fram till 7 november, medan globalfonderna klättrat 6 procent under samma period. Förklaringen är främst att europeiska aktier generellt har utvecklats sämre, delvis därför att USA-dollarn har stärkts kraftigt.

 

Dessutom är den svagare kronan ett tecken på att misstron mot Sverige ha ökat. Att kronan har försvagats även mot euron skulle kunna förklaras av ökad oro utomlands att prisnedgången på den svenska bostadsmarknaden ska leda till en fastighetskris.

 

Flera av de aktiva förvaltarna av Sverigefonder har misslyckats rejält 2018. Det gälller bland andra Danske, Didner & Gerge och Enter, som alla tre har minst en förvaltare med väldigt lång erfarenhet av Stockholmsbörsen som tidigare presterat väldigt bra, men som i år misslyckats. Trots att jämförelseindex stigit har deras fonder i år minskat i värde med mellan 3 och 7 procent.

 

Storbolagen backat

 

Bakgrunden är att nedgången under oktober gör att aktiekurserna för majoriteten av de allra största storbolagen har fallit 2018. Bland de fem svenska börsbolagen med störst börsvärde vid årets början är det bara aktiekursen för Investor som har stigit. Bland de tio största vid årets början har Nordea backat 19 procent sedan årsskiftet medan de bästa, Investor och Swedbank, bara segat sig upp 5 procent. Årets vinnare bland storbolagen är Ericsson, som var nummer elva i storlek vid årets början och har stigit 52 procent.

 

Delvis beror de fallande aktiekurserna på oväntade bakslag för börsföretagen som har varit svåra för förvaltarna att förutse. Till exempel så har de två största innehaven i Didner & Gerge Aktiefond, aktier i Danske Bank och Nordea, drabbats av korruptionsskandaler i Baltikum, risker som är svåra att beräkna sannolikheten för i förväg. Delvis hänger nedvärderingen relativt omvärlden samman med den svagare svenska kronan, en faktor som inte heller ingår i normal aktieanalys. Dessutom är många av de svenska storbolagen multinationella industriföretag med stort konjunkturberoende.

 

Utlänningar överreagerat

 

En mer generell förklaring till både att svenska kronan försvagats och att Stockholmsbörsen har utvecklats svagt det senaste året verkar vara att utländska investerare har blivit skrämda av att priserna på nybyggda lägenheter i Sverige passerade en topp förra året. Baserat på erfarenheter från andra länder ses fallande priser på nyproduktion som en tidig varningssignal att ett mer omfattande prisras är på väg. Nästa steg, om svenska folket mer allmänt skulle känna sig fattiga och dra ned på sin konsumtion, skulle kunna bli en djup lågkonjunktur likt den andra länder drabbades av efter finanskrisen 2008.

 

Men att nedgången hos de svenska bostadspriserna det senaste året skulle leda till en mer omfattande fastighetskris och att en svensk lågkonjunktur blir djupare än i omvärlden tycker jag verkar osannolikt. Vi svenskar har ganska färsk erfarenhet av en sådan djup kris 1992-1993 och rimligen har bankerna varit mer försiktiga denna gång. Dessutom är räntorna dramatiskt mycket lägre nu, vilket gör skulder lättare att hantera.

 

Slutligen är det ologiskt att nedvärdera multinationella företag som SKF och Electrolux på grund av lokala svenska händelser. Därmed verkar det troligt att Stockholmsbörsen svaga utveckling i år delvis beror på att utländska investerare överreagerat. I så fall talar det för att Sverigefonder är köpvärda och kommer att stiga mer än andra aktiefonder om lågkonjunkturen uteblir.


Xsverigefonder

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar