Rätt värderade storbolag i Stockholm

De största börsbolagen på Stockholmsbörsen är rimligt värderade, vilket talar för en platt börstrend. Uppvärderingen av småbolagens aktier verkar vara över och därmed återstår deras större osäkerhet, vilket blir en nackdel under nästa börsras.

Jonas Lindmark 2019-02-07 | 13:47
Facebook Twitter LinkedIn

Aktier i svenska storbolag har varit ett dåligt val de senaste fem åren. Värdeökningen mätt som MSCI index har varit sämre än de nio börsindex för främst utländska aktier som finns under ”Marknader” här på sajten. Världsindex har klättrat precis 100 procent under 5-årsperioden fram till 6 februari, medan MSCI Sweden stigit mindre än hälften, 42 procent.

 

Småbolag vinnare

 

Det finns flera orsaker till att värdeutvecklingen inte varit lika stark. En viktig orsak är att den svenska kronan försvagades under 2018, vilket verkar ha skrämt bort utländska investerare. Detta hänger antagligen ihop med att Stockholmsbörsen har en hög andel storbanker som riskerar att drabbas om bostadspriserna faller, samt en låg andel IT-bolag som är den bransch som de senaste åren har värderats upp mest.

 

Räddningen för Sverigefonderna har varit att aktier i små och medelstora svenska börsbolag har utvecklats mycket bättre. Det gäller särskilt IT-bolag, som är många till antalet på Stockholmsbörsen men med undantag av Ericsson inte bland de största räknat i börsvärde. De Sverigefonder som kallar sig småbolagsfonder har de senaste fem åren i snitt stigit 106 procent, alltså något mer än världsindex. Samtidigt har Avanza Zero och andra indexfonder som enbart investera i de 30 mest omsatta aktierna (OMX S30 index) i snitt bara stigit 41 procent.

 

Framtiden

 

Idag är de svenska storbolagens aktier rimligt värderade enligt Morningstars aktieanalytiker, som täcker 17 av de största bolagen på Stockholmsbörsen. Drygt hälften av deras aktier har ”fair value” nära senaste aktiekurs. 4 av 17 anser våra aktieanalytiker är övervärderade (Ericsson, Essity, Sandvik och Tele2) medan 3 är undervärderade (Handelsbanken, SKF och Swedbank). Det talar för att börstrenden framöver blir relativt platt, även om nervösa placerare ser ut att fortsätta orsaka svängningar på kort sikt.

 

Framtiden beror förstås på den global konjunkturutvecklingen, eftersom många av de svenska börsbolag är exportföretag eller har dessa bland sina största kunder. Men dessutom är psykologiska faktorer viktiga och särskilt kronans utveckling jämfört med USA-dollarn och bankerna vinstutveckling tror jag skulle kunna ge impulser till ökad optimism.

 

Den branta nedvärderingen av småbolagens aktier under fjärde kvartalet (se ”Småbolag förlorare under börsraset”) är däremot en tydlig signal om att investerarna anser att deras aktiekurser och därmed förväntningarna har stigit högt, kanske för högt. Därmed verkar det osannolikt att småbolagsfonder kan fortsätta att stiga dubbelt så mycket som de som enbart köper aktier i storbolag. Tvärtom verkar det troligt att baksidan av ett högre risktagande nu blir tydligt i form av större osäkerhet om det rätta värdet och därmed även större kursnedgång nästa börsras (mer om detta i ”För tidigt fynda småbolag”, länkar ovan till höger).


Xaktier Xsmåbolag

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar