Brummer Carve avvecklas efter åtta år

Nordic Info Team 2020-08-26 | 17:12
Facebook Twitter LinkedIn

Carve Capital, som ingår i Brummer-gruppen, har beslutat att åtta år efter starten lägga ned sina tre hedgefonder med Carve i namnet. Avkastningen de första fem åren var enligt förvaltarna godkänd, 6,1% per år i Carve 1 och 5,5% i Carve 2. Men de senaste tre åren har fonderna backat och i mars 2020 blev raset stort följt av en svag återhämtning.

Fondbolaget erbjuder därför ett extra inlösen per 31 augusti, med slutlig utbetalning snarast därefter. VD Peter Thelin skriver i ett brev till kunderna att förvaltarna inte dragit nytta av den starka marknad som vi sett de senaste månaderna. Carves generella inriktning att ligga långa i värdeaktier och korta i högt värderade aktier har bidragit till ett svagt resultat de senaste åren, inte minst under 2020.

Källa: Brummer & Partners

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar