Försiktigare fondsparande under oktober

Nordic Info Team 2020-11-10 | 9:30
Facebook Twitter LinkedIn

Under oktober backade världens aktiemarknader brant och Stockholmsbörsen sjönk 6 procent. De svenska fondspararna reagerade med att ta ut pengar ur aktiefonder. 10 miljarder kronor netto lämnade aktiefonderna under oktober och uttagen gjordes främst ur Sverigefonder och IT-fonder, visar månadsstatistiken från Fondbolagens Förening.

Räntefonder fick samtidigt nettoinsättningar på 6 miljarder och sammanlagt inklusive blandfonder och hedgefonder blev resultatet ett utflöde ur det svenska fondsparandet under oktober på 5 miljarder kronor. Totalt under årets första tio månader är nettosparandet minus 13 miljarder.

Värdeminskning gjorde att den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade med 172 miljarder kronor under oktober och uppgick vid utgången av oktober till 4973 miljarder. Av detta är 61 procent placerat i aktiefonder.

Källa: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar