(Fortfarande) fler fonder som förvaltas av “Dave” än kvinnor

Det är fortfarande fler fonder i Storbritannien som förvaltas av män som heter Dave än som förvaltas av kvinnor. Men hur ser det ut i övriga Europa?

Holly Black 2021-03-10 | 11:14
Facebook Twitter LinkedIn

Men and women

Det är fortfarande fler fonder som förvaltas av män som heter Dave än som förvaltas av kvinnor visar Morningstars undersökning. Hela 68 fonder i Storbritannien förvaltas av män som heter Dave eller David, men det finns bara 45 kvinnliga förvaltare i hela Storbritannien.

Ruli Viljoen, head of manager selection, på Morningstar säger följande: “Om 2020 kommer att bli ihågkommet som året då det var en global pandemi så kanske det också kommer att bli ihågkommet som året då minoritetsgruppers rättigheter aktualiserades. Jämlikhet är inte något nytt ämne och genom åren har det funnits många initiativ med syfte att jämna ut spelplanen. Men som grupp är kvinnor fortfarande sorgligt underrepresenterade bland fondförvaltare”

De 45 kvinnliga förvaltarna i Storbritannien förvaltade totalt 95 fonder sinsemellan, motsvarande bara 7,7% av fonder med hemvist i Storbritannien. Samtidigt förvaltar “Dave-gruppen” 5,5% av fonderna i Storbritannien. De totala tillgångarna i fonderna i vår analys uppgick till £475 miljarder och kvinnorna förvaltade bara £44 miljarder, ungefär 9,3%. Som jämförelse så förvaltade ”Dave-gruppen” £27,6 miljarder av investerarnas pengar i Storbritannien.

Vår analys för ett år sedan visade att bara 7,2% av fonder med hemvist i Storbritannien hade en kvinnlig förvaltare vid rodret så medan det har skett smärre framsteg de senaste tolv månaderna fortsätter kvinnor att vara en väldigt underrepresenterad grupp inom fondförvaltning.

Vi analyserade de äldsta andelsklasserna av fonder och Accumulations Units med hemvist i Storbritannien med undantag för indexfonder. Vi rensade bort fonder där vi inte hade några uppgifter om förvaltare i Morningstar Direct och urvalet utgjordes av 1226 fonder.

Alexandra Jackson, förvaltare av fonden Rathbone UK Opportunities säger: ”7,7% är helt enkelt inte bra nog, eller hur? Fondförvaltare är ett fantastiskt jobb, punkt slut. Det är också ett fantastiskt jobb för kvinnor eftersom det behövs emotionell intelligens, öga för detaljer, sunt förnuft och omtanke.

Hur ser det ut i Europa?

Även om Dave inte är ett lika vanligt förekommande namn i andra Europeiska länder så förekommer samma mönster, där antalet kvinnor är markant färre än män, i andra europeiska marknader enligt vår analys.

daves

I Italien hade vi 646 fonder i urvalet med ett förvaltat kapital på £121 miljarder. Medan det finns 39 fonder som förvaltas av män som heter Andrea finns det bara 23 kvinnliga förvaltare totalt. Dessa kvinnor förvaltar 81 fonder sinsemellan motsvarande 12,8% av fonderna i vårt urval med ett förvaltat kapital på strax under £13 miljarder, ungefär 10,7% av det totala förvaltade kapitalet.

funds

I Spanien var antalet kvinnliga förvaltare markant högre. 248 av 1187 fonder i vårt urval hade en kvinna vid rodret, motsvarande 20,9%. Enskilda kvinnliga förvaltare utgjorde 72 av de 248 och förvaltade £59 miljarder av totalt £223 miljarder i förvaltat kapital. Siffrarn gör Spanien till det mest kvinnovänliga landet för fondförvaltare i vår undersökning.

De vanligaste namnen bland manliga förvaltare i landet är Jose och Antonio som förvaltar 46 fonder var. Å andra sidan finns det 72 fonder som förvaltas av kvinnor som heter Maria, de vanligast förekommande namnet i vårt spanska urval. Samtidigt så förvaltar ”Maria-gruppen” bara £11,9 miljarder sinsemellan att jämföra med £18,9 miljarder för ”Jose-gruppen”

Till sist så tittade vi även på Frankrike som hade det största urvalet med 1942 fonder. Bland dessa så hade 352 en kvinnlig förvaltare, motsvarande 18,1% av fonderna i urvalet. Det fanns 150 enskilda fondförvaltare inom gruppen som förvaltade totalt £19 miljarder sinsemellan. Kvinnliga förvaltare skötte 18,1% av fonderna i vårt franska urval och förvaltade 17,7% av det totala förvaltade kapitalet.

assets

Utbud eller efterfrågan?

Viljoen menar att frågan är om kvinnor är underrepresenterade på grund av bristande utbud eller bristande efterfrågan. Hon tillägger att ”På efterfrågesidan ser vi definitivt bevis på förändring, där många bolag belyser behovet av att öka jämställdheten inom bolaget. I vissa fall har man även satt specifika mål och milstolpar för att jämställdhet ska uppnås inom vissa givna tidsramar.”

På utbudssidan säger Viljoen att bolag behöver beakta om jobbeskrivningar skrivs på ett sätt som tilltalar en så bred målgrupp som möjligt. Hon tillägger: ”Det sägs ofta att om en kvinna läser en jobbeskrivning så kan hon avstå från att ansöka om hon inte tror att hon kan uppfylla alla kraven. Män å andra sidan ansöker sannolikt om de anser sig uppfylla 50% av kraven”

Jackson säger också att det finns tecken på förändring och att teamen av analytiker och assistenter försöker att hitta en bättre balans. Hon tillägger dock att ”Kulturen med ’stjärnförvaltare’ och ’universums härskare’ kan vara väldigt osympatisk och även missvisande. Omfattande branschjargong och alltför hög grad av komplexitet är skapad för att få jobbet att framstå som svårare än det behöver vara och jag tror att det bidrar till att kvinnor är underrepresenterade i vad som skulle kunna vara en idealisk bransch”

Medan årets analys visar på vissa förbättringar är det fortfarande en lång väg kvar. Vissa experter förutspår att förändringar i arbetssätt och den ökande acceptansen för att jobba hemifrån kan hjälpa till att jämna ut spelplanen mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Viljoen säger följande: ”Om det är en förändring som kan komma från den här pandemin så är det potentialen för samhället att omfamna mer flexibla arbetssätt, vilket kan förbättra mångfalden på jobbet och potentiellt blir alla vinnare i ett sådant scenario”

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Holly Black

Holly Black  - är Senior Editor på Morningstars kontor i London och skriver för sajten Morningstar.co.uk

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar