Hur klarade Sveriges största fonder 2022?

Sveriges största fonder förvaltar hela 25% av det totala fondkapitalet i Sverige, och de har lyckats parera 2022 olika bra. Avkastningen spänner sig från -5,9% som bäst till -20,8% som sämst.

Johanna Englundh 2023-01-11 | 9:32
Facebook Twitter LinkedIn

pengar i staplar

Att det har varit ett tufft klimat att generera avkastning i under 2022 är det ingen tvekan om. Det har varit många tunga mörka moln på börshimlen och för de flesta förvaltare går det inte att styra om i portföljen för att hantera detta klimat. Som förvaltare måste man nämligen följa den investeringsstrategi man har sagt att man ska ha, som aktiefondförvaltare för en värdepappersfond måste du då ha en viss aktieexponering i portföljen vid alla tillfällen. Oavsett hur ogynnsam marknaden är för aktier just nu. Förvaltar du en teknikfond är det teknikaktier du investerar i, även om de straffas hårt på aktiemarknaden. 

Men med det sagt finns det fonder som klarat sig bättre än andra. Jag har precis redogjort för vilka fonder som klarade sig bäst och sämst under året som vi precis lämnat bakom oss. Men många av dessa fonder är specialfonder (såsom hedgefonder) eller smala branschfonder. De flesta fondsparare har en väldigt liten, om ens någon, exponering mot dessa fonder. Därmed är det rimligt att även kolla in hur de fonder som förvaltar mest kapital i Sverige klarade sig under året tycker jag. 

Totalt förvaltar de 786 svenskregistrerade fonderna i Morningstars databas 5 863 miljarder kronor. De tio största fonderna står dock för hela 25% av det förvaltade kapitalet med 1 485 miljarder i förvaltat kapital. Den abosluta största fonden är premiepensionsfonden AP7 Aktiefond som förvaltar hela 14,5% av det totala investerade kapitalet. AP7 Räntefond kommer på en fjärde plats. 

Pensionsfonder gav bäst avkastning 2022

Avkastningen, såväl som risknivån, skiljer sig bland de tio största fonderna. Skillnaden i avkastningen mellan den bäst och sämst avkastande fonden landar på 26,7% för 2022. Fonden med den bästa avkastningen är AP7 Räntefond, med en negativ avkastning om 5,9%, medan fonden som hamnar i botten är teknikinriktade Swedbank Robur Technology med ett tapp om -20,8%.

Räntefonder är som bekant fonder med en lägre risknivå och därmed bör man kunna förvänta sig en lägre volatilitet – men också en lägre avkastning på längre sikt. Kollar vi på längre sikt i tabellen nedan är detta förhållande väldigt tydligt. Då är helt plötsligt årets förlorare den bäst avkastande, och vice versa. Det visar vikten av att tänka långsiktigt och inte stanna upp vid kortsiktig avkastning (om man är en långsiktig investerare så klart).

Andra fonder som lyckades väl är Swedbank Roburs pensionsfonder: Transfer 70 och Transfer 80. Detta är så kallade generationsfonder, vilket innebär att de styr om i fördelningen mellan aktier och räntor ju närmare investeraren kommer pensionsålder. Den succesiva minskningen av aktieandelen sker dock inte förrän 2030 för Swedbank Robur 70 och vid 2040 för Robur 80. För tillfället har de en aktieexponering om 94 respektive 98,5%.  Det gör att dessa fonder för tillfället liknar de andra globalfonderna, vilket förklarar att deras avkastning hamnar väldigt nära varandra, såväl som nära andra globalfonder. 

Slående är att samtliga fonder har klarat sig bättre än genomsnittliga Sverigefonden. Morningstar Sweden-indexet har rasat -22,3% sedan årsskiftet. Genomsnittsavkastningen för våra tio största fonder hamnar i stället på -10,1%. Men det har sin tydliga förklaring, majoriteten av fonderna har ett globalt investeringsuniversum, Morningstar Global Markets har fallit 6%, i svenska kronor. Stockholmsbörsen är en liten marknad globalt, och tenderar att vara väldigt volatil. Lite som teknologifonden i listan ovan: kortsiktigt kan det svänga mycket, men på längre sikt har de levererat riktigt bra avkastning.

Detta kan även vara ännu ett tillfälle att reflektera över din riskspridning. Att sprida dina innehav över olika branscher och länder är ett sätt att dra ned risken i din portfölj. Och för alla svenska fondsparare har det lönat sig under 2022 att ha en global riskspridning. Om du vill lära dig med om hur olika valutor påverkar avkastningen på dina fonder kan du kolla in denna artikel

Globalfonderna jämnlika - men en sticker ut

Av de tio största fonderna kategoriseras sex som ”Global Equity Large Cap”. De är således aktiefonder som investerar på den globala marknaden. Fem av dessa har en snarlik avkastning runt -8 till -10%. Globalfonden som sticker ut är dock Swedbank Robur Allemansfond Komplett.

Noterbart är att fondens exponering mot USA är betydligt lägre än för de flesta globala aktiefonder. En global indexfond brukar ha en exponering mot USA kring 60%, medan Swedbank Robur Allemansfond Komplett har en exponering om 31% mot USA.  I stället tar Sverige en betydligt större andel i fondens portfölj än vad man brukar se i en global indexfond. Här står Sverige för 30,8% av portföljen. Utöver detta är tekniksektorn fondens absolut största bransch. Både Sverige och teknik har gått tungt i år, vilket ger en förklaring till varför denna fonds avkastning är mer negativ än de andra globalfonderna sedan årsskiftet.

Att Swedbank Robur lyckas kvala in hela sex av tio fonder på denna lista är föga förvånande då de är vår största kapitalförvaltare. Swedbank Robur förvaltade 36% av den totala förmögenheten den 31 december 2022. På en andraplats kommer Handelsbanken Fonder med 25%. (Sjunde AP-Fonden exkluderad).

Vill du ta del av mer fondstatistik?

Prenumerera på vårt veckobrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
AP7 Aktiefond678,85 SEK-0,15Rating
AP7 Räntefond111,71 SEK0,17Rating
Folksam LO Världen365,20 SEK-1,27Rating
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)526,90 SEK-0,83Rating
Swedbank Robur Aktiefond Pension56,50 SEK-0,80Rating
Swedbank Robur Allemansfond Komplett170,36 SEK-0,71Rating
Swedbank Robur Globalfond A195,03 SEK-1,17Rating
Swedbank Robur Technology A1 194,66 SEK-0,35Rating
Swedbank Robur Transfer 70425,27 SEK-0,85Rating
Swedbank Robur Transfer 80482,06 SEK-0,86Rating

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar