Världsmarknadernas totala avkastning

Inställningar

MSCI Sweden NR USD
Utv. % 1 mån 3 mån 6 mån I år 1 år 3 år 5 år 10 år Datum
Sverige -0,9 0,6 -3,9 -3,9 -11,2 26,2 36,3 78,8 01/07
Europa -1,5 3,5 -4,3 -4,3 -10,3 33,4 41,5 37,3 01/07
Nordamerika 1,9 5,8 4,1 4,1 2,8 68,5 115,0 120,0 01/07
Japan -0,3 8,9 -5,0 -5,0 -7,1 36,4 65,0 19,4 01/07
Asien exkl. Japan 4,7 6,3 2,9 2,9 -9,0 33,6 34,2 97,2 01/07
Östeuropa 4,3 3,6 12,7 12,7 -6,0 -2,8 -25,7 -27,3 01/07
Latinamerika 13,6 10,1 26,3 26,3 -4,9 -1,9 -22,1 48,1 01/07
Ny Teknik -0,8 0,7 -1,4 -1,4 2,4 82,8 123,4 147,2 01/07
Läkemedel 2,8 9,7 -1,0 -1,0 -3,6 81,9 157,5 174,9 01/07
Världen 1,0 5,5 1,1 1,1 -1,8 54,2 83,8 81,3 01/07