Världsmarknadernas totala avkastning

Inställningar

MSCI Sweden NR USD
Utv. % 1 mån 3 mån 6 mån I år 1 år 3 år 5 år 10 år Datum
Sverige 6,3 3,9 10,4 6,3 3,6 28,4 75,9 73,0 06/12
Europa 2,3 2,8 7,8 5,1 2,1 29,5 75,9 38,2 07/12
Nordamerika 5,7 10,3 18,9 20,1 16,9 76,8 146,8 142,0 07/12
Japan 1,6 6,6 18,5 11,1 9,8 55,8 97,0 43,2 07/12
Asien exkl. Japan -0,7 2,4 17,3 16,6 15,3 41,0 64,2 99,4 07/12
Östeuropa 8,5 12,3 23,2 39,0 34,1 9,1 15,7 -20,9 07/12
Latinamerika -9,3 0,3 22,3 39,6 31,9 9,7 -4,7 41,1 07/12
Ny Teknik 1,5 8,3 22,4 19,5 14,4 95,2 157,3 179,2 07/12
Läkemedel -1,1 -2,1 1,9 -2,4 -2,3 61,3 153,4 167,4 07/12
Världen 4,3 7,9 16,0 15,4 12,5 60,0 117,8 96,1 07/12