Världsmarknadernas totala avkastning

Inställningar

MSCI Sweden NR USD
Utv. % 1 mån 3 mån 6 mån I år 1 år 3 år 5 år 10 år Datum
Sverige -1,9 5,0 10,3 0,0 20,2 23,6 72,7 62,9 16/01
Europa -1,8 6,2 9,2 -0,2 15,8 26,5 74,9 33,9 17/01
Nordamerika -4,3 8,2 10,6 -0,3 28,6 74,3 133,7 130,2 17/01
Japan -3,4 4,0 12,8 0,6 17,2 52,3 94,9 37,2 17/01
Asien exkl. Japan -0,9 1,9 9,0 2,4 29,5 46,4 60,4 89,9 17/01
Östeuropa -1,8 17,1 24,1 -0,7 64,7 18,5 18,8 -13,2 17/01
Latinamerika 3,7 -1,3 9,5 2,4 59,9 19,4 -7,2 39,1 17/01
Ny Teknik -3,0 5,7 16,8 1,0 31,2 91,9 154,6 168,2 17/01
Läkemedel -3,1 1,7 -1,5 0,2 7,2 61,2 142,4 157,6 17/01
Världen -3,5 7,2 10,4 -0,1 24,4 57,4 110,1 87,3 17/01