Världsmarknadernas totala avkastning

Inställningar

MSCI Sweden NR USD
Utv. % 1 mån 3 mån 6 mån I år 1 år 3 år 5 år 10 år Datum
Sverige 1,9 2,7 6,3 0,8 1,0 23,3 78,8 86,4 26/08
Europa 0,4 1,5 8,4 -0,4 -2,9 31,1 77,2 37,4 25/08
Nordamerika -2,3 5,9 11,6 7,6 16,8 72,6 153,3 121,4 25/08
Japan 0,3 7,0 10,4 0,1 3,9 47,4 85,9 25,1 26/08
Asien exkl. Japan 0,5 13,9 20,4 10,7 16,5 45,7 64,0 106,7 25/08
Östeuropa -0,4 7,1 20,5 19,2 13,3 -1,8 -3,1 -29,2 25/08
Latinamerika -0,4 19,3 35,5 34,1 24,9 8,3 -2,2 52,3 25/08
Ny Teknik 0,7 9,7 14,5 8,1 23,1 94,9 175,2 166,9 25/08
Läkemedel -5,2 3,6 6,3 -1,0 2,0 79,0 183,7 160,2 25/08
Världen -1,3 5,3 11,1 5,1 10,8 57,3 119,9 83,3 25/08