Världsmarknadernas totala avkastning

Inställningar

MSCI Sweden NR USD
Utv. % 1 mån 3 mån 6 mån I år 1 år 3 år 5 år 10 år Datum
Sverige 0,0 3,5 -6,5 -1,8 -14,1 21,9 35,5 78,6 27/05
Europa 2,4 6,4 -6,9 -1,2 -12,5 32,1 47,7 39,6 27/05
Nordamerika 3,3 6,0 -3,3 2,5 -2,9 63,0 114,7 112,0 27/05
Japan 1,1 4,2 -9,8 -5,5 -10,9 37,7 70,9 13,9 27/05
Asien exkl. Japan 0,6 6,1 -5,0 -1,2 -18,4 19,3 29,7 83,9 27/05
Östeuropa 0,4 11,9 -1,0 12,0 -14,2 -10,5 -23,3 -30,6 27/05
Latinamerika -6,0 13,7 0,1 12,4 -18,5 -22,8 -28,6 27,9 27/05
Ny Teknik 5,5 5,4 -5,8 -0,2 -2,9 81,6 128,6 138,5 27/05
Läkemedel 2,8 3,2 -6,4 -3,5 -9,0 73,1 154,0 164,3 27/05
Världen 2,8 6,0 -5,0 0,7 -6,6 49,9 85,8 76,8 27/05