Världsmarknadernas totala avkastning

Inställningar

MSCI Sweden NR USD
Utv. % 1 mån 3 mån 6 mån I år 1 år 3 år 5 år 10 år Datum
Sverige 2,5 5,4 7,2 2,8 5,7 22,6 91,5 78,2 23/09
Europa 1,9 3,6 7,7 1,8 4,8 31,7 86,1 38,5 23/09
Nordamerika 1,4 7,6 11,4 9,2 14,5 73,8 144,3 122,3 23/09
Japan 5,1 13,8 15,1 5,8 12,5 48,8 83,6 35,7 23/09
Asien exkl. Japan 4,2 15,7 16,3 15,0 20,8 41,7 76,7 109,2 23/09
Östeuropa 3,5 10,2 12,8 23,8 15,8 -3,6 13,7 -19,4 23/09
Latinamerika 0,2 13,6 19,7 35,1 33,2 1,5 4,0 58,1 23/09
Ny Teknik 3,7 14,4 15,2 11,9 20,6 99,0 156,6 166,9 23/09
Läkemedel 1,0 7,0 11,8 1,5 4,3 82,8 176,1 164,6 23/09
Världen 1,9 7,3 10,9 7,2 12,1 57,7 118,3 85,5 23/09