Världsmarknadernas totala avkastning

Inställningar

MSCI Sweden NR USD
Utv. % 1 mån 3 mån 6 mån I år 1 år 3 år 5 år 10 år Datum
Sverige 2,2 4,7 5,9 4,0 1,8 23,8 63,3 69,1 27/10
Europa 2,1 3,0 6,4 2,5 -2,9 27,8 71,4 32,1 26/10
Nordamerika 4,2 2,1 13,3 12,5 9,9 74,3 140,5 114,9 26/10
Japan 3,1 10,2 18,4 10,6 9,8 59,6 98,9 34,5 27/10
Asien exkl. Japan 3,8 6,4 18,9 17,9 11,4 44,1 70,2 102,5 26/10
Östeuropa 5,2 8,6 14,9 29,1 13,1 -2,4 5,0 -23,5 26/10
Latinamerika 15,5 14,5 30,2 53,4 36,9 15,4 9,1 55,4 26/10
Ny Teknik 5,6 8,6 22,7 17,1 14,4 105,0 159,3 160,8 26/10
Läkemedel -1,4 -5,5 4,7 -1,3 0,9 73,4 164,6 149,2 26/10
Världen 3,7 3,0 11,9 9,9 6,6 57,7 112,6 79,0 26/10