Världsmarknadernas totala avkastning

Inställningar

MSCI Sweden NR USD
Utv. % 1 mån 3 mån 6 mån I år 1 år 3 år 5 år 10 år Datum
Sverige 5,7 2,7 5,8 -0,9 -9,5 23,2 48,1 85,5 29/07
Europa 5,8 5,3 5,3 0,0 -10,2 36,0 53,5 40,1 29/07
Nordamerika 5,5 12,2 13,1 9,0 3,3 73,4 132,1 128,3 29/07
Japan 6,9 9,3 9,0 1,8 -2,6 50,8 70,9 29,2 29/07
Asien exkl. Japan 7,8 12,9 16,7 9,4 -0,5 41,3 42,3 108,0 29/07
Östeuropa 3,2 3,2 21,6 16,9 -1,6 -1,8 -22,4 -28,9 29/07
Latinamerika 7,7 11,5 38,1 34,0 6,0 7,1 -13,4 51,5 29/07
Ny Teknik 9,7 17,1 12,4 7,8 6,7 99,0 145,3 178,7 29/07
Läkemedel 6,0 13,7 11,1 4,1 -4,6 87,4 176,4 176,0 29/07
Världen 5,9 10,2 11,0 6,2 -0,9 59,5 97,9 88,2 29/07