SPP Global Solutions A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
280,81 SEK
PPM-nummer
184119
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-11-20
ISIN
SE0004576452
Fondens startdatum
2012-10-01
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,77%
Förvaltningskostnad
0,95%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,2%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
3,5%
Informationskvot 3 år
0,2
   
Fondbolag
SPP Fonder AB
Hemsida
www.sppfonder.se
Förvaltarens namn
Philip Ripman
Adress
Vasagatan 10
Telefon
+46 8 6142450
 
Placeringsinriktning
SPP Global Solutions är en fossilfri aktiefond med målsättning att uppnå långsiktig meravkastning genom att investera på de globala aktiemarknaderna inkl. tillväxtmarknader. Fonden investerar i hållbara bolag som ligger i linje med FNs globala hållbarhetsmål, bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Fonden kommer att kunna avvika betydligt från sitt jämförelseindex. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi, andra marknadsanpassade exkluderingar och bolag med stora fossilreserver.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,5%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,8%
3 månader 5,7%
1 år 22,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 27,5%
Sedan start 180,8%
Kursdatum: 2019-11-20
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
37,6%
Nordamerika
37,0%
Asien exkl Japan
12,9%
Övrigt
12,5%
Totalt är 99,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Industri
28,5%
Teknik
18,6%
Kommunikation
13,9%
Sjukvård
10,4%
Allmännyttigt
8,4%
Finans
7,8%
Övrigt
12,4%
Totalt är 99,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
99,7%
Kort ränta
0,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31