10 populäraste fonderna 2022

Pensionsjätte och branschfonder hittas bland årets mest sökta fonder. 

Johanna Englundh 2022-12-21 | 9:33
Facebook Twitter LinkedIn

top 10

Tidigare i december släppte Google sin statistik över söktrender under året som gått. De mest populära sökningarna i Sverige var "Ukraina", "Clark Olofsson" och "Valresultat". De populäraste frågorna vi ställde oss var "Vad kostar elen idag", "Vad är NATO" och "Vad händer i Ukraina". 

Ganska talande sökningar för 2022. Men hur har det sett ut på Morningstar.se? I denna genomgång kommer vi visa de mest populära fondsökningarna på vår hemsida. Innan vi går in på de faktiska fonderna, låt oss dock titta på hur populariteten i sig påverkar aktiekurserna.

Mina kollegor Paul Kaplan, Thomas Idzorek och James Xiong skrev tillsammans med Yales Roger Ibbotson en bok som heter Popularity: A Bridge Between Classical and Behavioral Finance, där de säger: "Vi tror att de flesta av de mest kända marknadspremierna och anomalierna kan förklaras av ett intuitivt och naturligt förekommande (socialt eller beteendemässigt) fenomen som observeras i otaliga miljöer: popularitet." Enkelt uttryckt är investerare villiga att betala mer för värdepapper med populära egenskaper och mindre för värdepapper med impopulära egenskaper.

10 mest populära fonderna i Sverige 2022 

Med det sagt, låt oss ta en titt på de mest sökta fonderna. Hela åtta av de tio fonderna har en Morningstar Quantitative Medalist Rating, och fyra av dessa har fått det högsta betyget: guld. En av fonderna har fått en Morningstar Analyst Rating med betyget Neutral. Men mer om det senare, här är kompletta listan: 

I topp hittar vi AP7 Aktiefond, som är en av fonderna i förvalsalternativet i premiepensionen (AP7 Såfa). Upp till och med 55 års ålder består förvalet av 100% AP7 Aktiefond, därefter minskar andelen successivt och AP7 Räntefond tar mer och mer plats i portföljsammansättningen. Att AP7 lyckas ta sig in som vinnare över mest sökta fonden under året är inte särskilt förvånande då AP7 totalt har över fem miljoner sparare, vissa såklart mer aktiva än andra. AP7 Aktiefond är även den absolut största fonden i Sverige sett till förvaltat kapital. 

En annan spaning från topplistan är att vi tycks favorisera svenskregistrerade fonder. Endast en utländsk fond finns med i listan, och det är en fond från ingen mindre än världens största kapitalförvaltare Blackrock. Det är Blackrocks branschfond World Energy som intresserat svenska investerare och fått fonden att hamna på en fjärde plats över de mest sökta under 2022. 

Branschfonder populära

Hela sex av de tio mest sökta fonderna under året är branschfonder. Dessa fonder erbjuder vanligtvis en smalare exponering än de bredare globala eller landspecifika aktiefonderna. Teknik och energi är branscher som intresserat investerare under året. Just teknikfonder har under en lång period utvecklats väldigt starkt, men har under 2022 mött motgång. Samtidigt befinner vi oss i en värld där den tekniska utvecklingen troligtvis inte kommer stanna av, utan snarare accelerera. Det gäller bara att skilja agnarna från vetet. 

Att energiinriktade fonder letat sig upp i listan förvånar mig inte heller särskilt mycket. Å ena sidan har vi haft olje- och gasaktier som utvecklats starkt under året tack vare stigande priser, å andra sidan är det en sektor där mycket fokus riktas vad gäller den hållbara omställningen. Blackrocks World Energy investerar i globala företag som har en betydande del av sin verksamhet inom prospektering efter olje- och gasfyndigheter, oljefält, produktion och distribution av energi. Handelsbankens Hållbar Energi riktar i stället in sig på företag som kan hjälpa till att begränsa den globala uppvärmningen, exempelvis via företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning genom bl.a. alternativa energikällor och miljöteknik.

Flera högt rankade fonder i topplistan

Fyra av de tio mest sökta fonderna får det högsta betyget i Morningstar Quantitative Rating: guld. Det är AP7 Aktiefond, Länsförsäkringar Global Index, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och AMF Aktiefond Småbolag. 

Morningstar Quantitative Rating (MQR) är ett relativt nytt betyg på den svenska fondmarknaden då det lanserades i Sverige i augusti 2020. Betygen skapas med en avancerad datoranalys av sambandet mellan Analyst Rating och drygt 180 datapunkter, som förutspår vilken Analyst Rating en fond skulle få om en mänsklig analys gjordes. Den faktor som väger tyngst i analysen av en fondklass framtidsutsikter är hur hög den årliga avgiften är, jämfört med genomsnittet i samma kategori. Ju dyrare en fond är, desto lägre blir sannolikt betyget och vice versa. Morningstars forskning har länge indikerat att avgiften är en viktig framgångsfaktor vid val av fond. Det syns även i listan, samtliga fonder med guldbetyget har låga avgifter, en har 0,09%, två har 0,20% och den högsta är 0,40%.

Se upp för totala avgiften

De flesta av fondernas förvaltningsavgift syns de i tabellen ovan. De som inte finns med är AP7 Aktiefond, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Nowo Global Fund. AP7 Aktiefond finns som bekant tillgänglig för alla premiepensionssparare för en årlig avgift om 0,09%. Spiltan Aktiefond Investmentbolag har en årlig avgift om 0,20% och Nowo Global Fund 0,90%

Men hos Nowo, som marknadsför sig som ett alternativ för privat pensionssparande, tillkommer andra avgifter som är viktiga att känna till. Om du vill ta ut dina pengar innan du uppnått pensionsålder tillkommer en försäljningsavgift om 2%, eller maximalt 195kr per försäljning. Utöver detta tillkommer en prestationsbaserad avgift på 10% som tas ut om förvaltningen går bättre än dess jämförelseindex. Deras valda jämförelseindex är 50% av MSCI All Country Index NDTR (SEK) och 50% OMRX Treasury Bill Index. Fonden är en aktivt förvaltad blandfond, som för tillfället placerar 73% i aktier (senaste gången fonden hade en exponering mot aktier runt 50% var mars 2020. Som mest var aktieexponeringen 99,3% i januari 2022).

Överlag är det viktigt att känna till fondernas totala avgifter när man investerar, och särskilt på lång sikt. Att betala höga avgifter behöver i sig inte vara negativt, om den högre avgiften faktiskt skapar ett mervärde för dig som sparare. Mervärdet kan vara allt ifrån högre avkastning, rådgivning eller annan service. Men se till att du har koll på vad det är du betalar och vad du får ut av avgiften. 

Morningstar Kanadas investeringsforskningsdirektör Ian Tam säger att det är mycket viktigt att investerare har tillgång till fonder med låga avgifter för långsiktig framgång.

"Avgifter som betalas tas bort från vad investeraren får i fickan, vilket kan vara betydande om det sammanställs över investeringstidshorisonten. Det skulle tjäna investerare väl att vara väldigt uppmärksam på inte bara förvaltningsavgifter (som betalas till portföljförvaltaren) utan även eventuella andra avgifter eller engångsprovisioner (som betalas till rådgivare), särskilt om investeraren inte känner att rådgivaren ger bra råd som skapar ett mervärde. Råd är värdefulla, men bara om du faktiskt får det”, varnar Tam.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
AMF Aktiefond Småbolag1 350,50 SEK0,59Rating
AP7 Aktiefond694,31 SEK-1,70Rating
BGF World Energy A226,82 USD1,32Rating
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK327,86 SEK0,14Rating
Länsförsäkringar Fastighetsfond A7 065,02 SEK-0,64
Länsförsäkringar Global Index493,60 SEK0,66Rating
Nowo Global Fund SEK A252,32 SEK0,95Rating
Spiltan Aktiefond Investmentbolag818,05 SEK-0,14Rating
Swedbank Robur Ny Teknik A1 216,38 SEK-0,66Rating
Swedbank Robur Technology A1 216,40 SEK-3,76Rating

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar