Krönika

|

Säg adjö till de som bara pratar fondbetyg

Fondbetyg som Morningstar Rating är inget undantag, det är svårt att spå framtiden för aktier och andra värdepapper. Rådgivare som använder fondbetyg som enda argument är därför uppenbart vilseledande och borde stoppas av Finansinspektionen.

Förra veckan publicerade den amerikanska finansbranschens mest välkända dagstidning Wall Street Journal (WSJ) en lång artikel med rubriken ”The Morningstar Mirage”, som påstår att många rådgivare och investerare tror att Morningstar Rating är en säker guide till framtida avkastning och därmed blir vilseledda.


WSJ ger tänkvärda argument som förenklat kan sammanfattas så här: Människor är vana vid att betyg på hotell och andra tjänster från 1 stjärna till 5 stjärnor faktiskt har ett tydligt samband med den kvalitet som kunden upplever, så de drar slutsatsen att en fond med 5 stjärnor kommer att ge hög avkastning. Fast kvaliteten på hotell är mycket mer stabil än utvecklingen på aktiemarknaden och förvaltares resultat. Detta vet de flesta rådgivare om, men de utnyttjar en hög Morningstar Rating som skydd för att kunna skylla ifrån sig om deras rekommendation misslyckas. Morningstar vet i sin tur om att rådgivare missbrukar fondbetygen, men fortsätter ändå att publicera dem.


Mer info behövs


Risken att betyg av olika typer missuppfattas och används felaktigt är uppenbar. Därför har jag flera gånger tidigare skrivit om syftet våra fondbetyg och hur de är tänkta att användas. Men detta tål att upprepas.


Morningstar Rating är en sammanfattning av historiska resultat. Historisk utveckling är ofta en dålig guide till framtiden, så fondbetygen ska inte vara mer än ett av flera steg i processen att välja fond. Först ska fondspararen välja rätt risknivå och därmed en eller flera fondkategorier som passar, därefter kan fondbetygen vara ett hjälpmedel för att sortera fram några fonder i varje kategori att granska närmare.


Ett högt fondbetyg räcker inte, du själv eller din rådgivare behöver granska mer information om fonderna. Andra viktiga faktorer som behöver granskas är särskilt fondavgifter men även risktagande, strategi, samt kompetensen hos de som förvaltar fonderna och hur länge nuvarande förvaltare haft ansvaret. Väldigt viktigt är också att ta reda på orsakerna till hög historisk avkastning, för att kunna försöka bedöma om dessa orsaker troligen är uthålliga eller tvärtom redan är förbrukade.


Gör nytta på flera sätt


WSJ och Morningstar verkar ändå överens om att Morningstar Rating faktiskt gör nytta att spå framtiden. Skillnaden är att WSJ anser att nyttan är väldigt liten, medan Morningstar framhåller att den faktiskt finns (mer om detta i ” Nya bevis för att fondbetyg gör nytta”, länk ovan till höger).


Helt separat gör dock fondbetyg även nytta på flera andra sätt. Framför allt så fungerar de precis som andra betyg genom att vara morot och piska, vilket förbättrar fondernas resultat generellt jämfört med om ingen granskning av de historiska resultaten fanns. Morningstar Rating innehåller en riskjustering vilket minskar risken att människor vilseleds av att förvaltare tar olika mycket risk. Fokus på långsiktiga resultat under 3, 5 och 10 år jämfört med andra fonder i samma kategori hjälper dessutom till att flytta fokus från fonders kortsiktiga avkastning, som är mer slumpartad och därmed mer vilseledande.


I flera sammanhang är det dessutom även viktigt att utvärdera historiska prestationer, för att se om kunderna har anledning att vara nöjda med sin fondförvaltares prestationer. Det gäller både enskilda fondsparare och medias utvärderingar av hela fondföretag.


Säg adjö


WSJ har som sagt en poäng. När människor missuppfattar styrkan i prognosförmågan hos fondbetyg, så ger det risk att de litar för mycket på fondbetygen och gör misstag. De kanske väljer fonder i fel kategori, med för hög risk, eller avstår från att använda andra verktyg som skulle göra mer nytta.


Men kritiken landar mycket hårdare på de professionella rådgivare som borde veta mycket bättre än att fokusera på enbart fondbetyg i sin information när kunder ska välja fonder. Som en del av uppstramningen när de nya EU-reglerna MiFID II träder i kraft vid årsskiftet borde denna typ av rådgivning bli ett uppenbart brott mot Finansinspektionens regler och ge indraget tillstånd. Skulle du trots allt råka ut för rådgivare som ger 5 stjärnor i Morningstar Rating som enda argument för att välja en viss fond, så säg direkt adjö.


Xfondbetyg Xrådgivare

Läs fler krönikor i arkivet.

Relaterat

Artiklar

Nyckelord

Andra krönikor

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 0,0 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,2 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,5 -0,5 -0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,3 0,2 11:30
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 -0,2 16:58
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,0 stängt
Moskva (RTS)
-0,8 -0,8 -0,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,9 1,0 0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,5 -0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,5 -1,4 -1,5 15:06