Låga kostnader?

Min portfölj

  Norman-belopp
(Prognos för kostnaden att månadsspara 1000 kr i 10 år)
Fondnamn Fond Fördjup-
ning
Snitt Morningstar
Kategori
Lägst i
kategori
Jämförelse
  • Mindre än genomsnittFondens Norman-belopp är mindre än hälften av kategorins genomsnitt
  • LikvärdigtFondens Norman-belopp är mindre än kategorins genomsnitt
  • Högre än genomsnittFondens Norman-belopp är högre än kateogrins genomsnitt

Jonas kommentar

En del av utvärderingen som är framåtblickande (för det är meningslöst att gräma sig över det som redan är betalt) är att granska hur stora kostnader och avgifter som fonden har och vad det betyder i sammanlagd kostnad under resten av spartiden. Om du inte har fått starka argument för att spara i fonder med höga avgifter, så är det alltid bättre att om dina fonder har avgifter under snittet i sin kategori.

Läs mer

Det är rimligt att främst jämföra avgiften med de billigaste alternativen bland alla aktiefonder – åtminstone om du är osäker och ser alla aktier som likvärdiga. Fast tänk på att det finns en tydlig historisk erfarenhet att aktier i småbolag och värdebolag i snitt har gett högre avkastning, så det kan vara värt att betala lite extra för en mer specialiserad förvaltning. Därför är det rimligt att även jämfört avgifter och kostnader med andra fonder i samma kategori.