Hitta artiklar

Visar 10 artiklar av 17
Barnsparande ger ofta dubbel vinst Krönika 23/8 2018
Dra mer nytta av billiga generationsfonder Krönika 30/11 2017
Barn behöver förstå moderna pengar Krönika 31/8 2017
Nytt perspektiv på barnsparande Krönika 12/4 2012
Svårt att göra barnsparandet rättvist Analys 22/9 2011
Fonder populäraste sparformen till barnen Notis 24/1 2011
Mina svar till DI om barnsparande Nyhet 4/10 2010
Satsa på bosparande och glöm pensionssparande Notis 1/10 2010
Fondtyper 3: Blandfonder Analys 16/3 2010
Så sparar du smart till barnen Notis 7/4 2008

Fondbranschen enas om redovisning av koldioxid

Notis 2016-05-23

Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att göra det möjligt att jämföra fonders redovisning av koldioxid har Fondbolagens Förening skapat en en vägledning för samordnad redovisning av koldioxidavtrycket med kundinformation om nyckeltalet som också förklarar begränsningarna med den redovisning som är möjlig i dag.

Måttet är innehavens utsläpp av kilo CO2 per intäktskrona, kapitalviktat. Det ska enligt vägledningen redovisas på fondbolagets hemsida, i fondens årsredovisning eller i en särskild rapport tillsammans med en förklarande text där också måttets begränsningar framgår. Måttet är inte tänkt att användas i marknadsföring till sparare och redovisningen är frivillig.

Källa: Fondbolagens Förening