Hitta artiklar

Visar 10 artiklar av 17
Barnsparande ger ofta dubbel vinst Krönika 23/8 2018
Dra mer nytta av billiga generationsfonder Krönika 30/11 2017
Barn behöver förstå moderna pengar Krönika 31/8 2017
Nytt perspektiv på barnsparande Krönika 12/4 2012
Svårt att göra barnsparandet rättvist Analys 22/9 2011
Fonder populäraste sparformen till barnen Notis 24/1 2011
Mina svar till DI om barnsparande Nyhet 4/10 2010
Satsa på bosparande och glöm pensionssparande Notis 1/10 2010
Fondtyper 3: Blandfonder Analys 16/3 2010
Så sparar du smart till barnen Notis 7/4 2008

Mina 12 bästa krönikor

Här är de 12 mest läsvärda bland mina krönikor det senaste året. Fokus ligger på tips att välja rätt fonder.
Krönika av Jonas Lindmark 24/8 2017

Varje sommar brukar jag göra en summering av mina krönikor det senaste året, och försöka välja ut de tolv bästa. Med bäst menar jag att de innehåller tips som jag tror gör mest nytta för privatpersoner som försöker välja rätt fonder. Dessutom tar jag intryck av vilka som har varit mest klickade.


De som lockar flest läsare handlar om förändringar i mitt eget fondval. Den senaste krönikan av denna typ är ”Nu säljer jag aktier i PPM och tjänstepension” där jag berättar vilka fonder jag valde i mitten av juni för att minska andelen aktiefonder.


Uppenbart är många läsare intresserade av köptips, men det är även viktigt att ha realistiska förväntningar på avkastning och risk. Just nu är det tio år sedan aktiemarknaden passerade toppen innan finanskrisen och i ”Högre inflation kommer sänka aktiefonderna” diskuterar jag orsakerna till den branta uppvärderingen av aktiefonder de senaste fem åren och vad som troligen händer när räntorna återvänder till mer normala nivåer.


Även för de som är optimister och tror att räntorna kommer att vara fortsätta låga så innebär brant stigande aktiekurser att risktagandet har ökat. ”Börsuppgången ger behov att byta fonder” summerar argumenten för att rebalansera fondportföljen. Färska tips mer i detalj beroende på spartid och belopp finns i ”Låt inte dina planer bero av börsen”.


Lägre avgifter


Stora avgiftssänkningar och förändringar av hur fonder får säljas kommer vid årsskiftet, så det är viktigt att ha koll på de nya reglerna och undvika mellanhänder som ger onödiga kostnader. ”Dyra fonder avslöjas av nya kostnadsmått” berättar om de nya EU-regler som gäller från årsskiftet och tvingar fonderna att berätta mer ärligt om totalkostnaden.


Dessutom kommer de flesta fonder att starta nya andelsklasser med lägre avgifter, bakgrunden finns i ”Nu ändrar FI fondbranschens logik” . Precis som i många andra branscher behöver kunden hålla koll på att de flyttar till nya bättre erbjudanden, passiva kunder missar förbättringar och betalar onödigt mycket (ungefär som att behålla gamla mobilabonnemang). ”LF gör lurig avgiftssänkning” ger ett exempel på hur bara vissa kunder flyttas automatiskt, de flesta måste själva säga till eller kan inte byta därför att de nya billigare andelsklasserna inte är med i PPM.


Fortfarande kommer det för de flesta långsiktiga sparare att löna sig att välja aktiefonderna med lägst avgifter. ”Indexfonder bäst för de största marknaderna” pekar ut de fondkategorier där det troligen inte lönar sig att betala för aktivt förvaltade fonder.


Övriga tips


Bland övriga krönikor har jag valt ut fyra som jag tycker alla bör känna till. Förutom onödigt höga avgifter, så är fondbyten vid fel tillfällen ytterligare en förklaring till att fondsparare får sämre avkastning än de borde få. ”Så kan du tjäna på avkastningsgapet” innehåller fyra regler som hjälper dig att köpa fonder vid rätt tillfällen.


Pensionssparandet är det största sparmålet för de flesta och ”Spela inte med pensionen på börsen” ger argumenten för och emot att börja ta ut sin pension tidigt med förhoppningen att stigande aktiemarknad ska ge utrymme för ökad konsumtion. Ett betydligt säkrare sätt att öka pensionen är att öka din kunskap om de regler som gäller. ”Så bygger du en plan för pensionen” visar steg för steg hur du bäst får nytta av ditt pensionssparande.


Slutligen är det värt att komma ihåg att oavsett hur smart eller kunnig en finansiell rådgivare är, så kan de inte avgöra vad du skulle få störst glädje av att använda dina pengar till. ”Oberoende råd blir ändå partiska” berättar om de nya automatiserade rådgivarna och påpekar att de svåraste frågorna måste du fortfarande svara på själv.


Xchecklistor Xköptips