Hitta artiklar

Visar 10 artiklar av 17
Barnsparande ger ofta dubbel vinst Krönika 23/8 2018
Dra mer nytta av billiga generationsfonder Krönika 30/11 2017
Barn behöver förstå moderna pengar Krönika 31/8 2017
Nytt perspektiv på barnsparande Krönika 12/4 2012
Svårt att göra barnsparandet rättvist Analys 22/9 2011
Fonder populäraste sparformen till barnen Notis 24/1 2011
Mina svar till DI om barnsparande Nyhet 4/10 2010
Satsa på bosparande och glöm pensionssparande Notis 1/10 2010
Fondtyper 3: Blandfonder Analys 16/3 2010
Så sparar du smart till barnen Notis 7/4 2008

Ny kategori balanserade blandfonder

Morningstar startar 30 april en ny fondkategori som innehåller drygt femtio fonder som placerar ungefär hälften i aktier.
Nyhet av Jonas Lindmark 23/4 2015

Intresset för blandfonder är stort. Under 2014 gick nästan hälften av nysparandet, 70 miljarder kronor netto, till olika typer av blandfonder. Därför har fondbolagen startat många nya blandfonder och kategorin är extra populär bland förvaltare av fond-i-fond.


För att ge mer rättvisa jämförelser av dessa alternativ startar Morningstar från 30 april en ny fondkategori som på svenska heter ”Blandfond – SEK, balanserad” och innehåller fonder som investerar mellan 35 och 65 procent i aktier eller aktiefonder. Drygt femtio fonder flyttas till den nya kategorin, främst från kategorin ”SEK aggressiv” som nu blir smalare och innehåller fonder som investerar mellan 65 och 75 procent i aktier.


För 15 år sedan tog de flesta blandfonder ganska hög risk. Många var 1/3-fonder som fördelade pengarna hyfsat jämnt i tre delar: svenska aktier, utländska aktier och räntebärande. Det fanns även blandfonder med klart lägre risk, medan få placerade omkring hälften i aktier.


Kanske beror det ökade intresset för halverad risk jämfört med aktiemarknaden på de två stora börsrasen 2002 och 2008, som visat nackdelen med en hög andel aktier i sparandet. Mer jämnt blandade portföljer har hur som helst blivit mycket populärare de senaste åren. Många nystartade blandfonder placerar ungefär 50 procent i aktier och därför är det naturligt att Morningstar startar samma typ av mitt-emellan kategori som redan finns för flera andra valutor.


Att det behövs egna kategorier för varje valuta beror på att blandfonderna är anpassade för investerare som sparar i en viss valuta, genom att de räntebärande placeringarna är i samma valuta eller valutasäkrade till den valutan. Att köpa obligationer i andra valutor skulle ge en onödig valutarisk och därmed ökad osäkerhet om värdeutvecklingen utan att ge någon förväntad extra avkastning.