Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 1 år (%) (stigande) - 4270 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Carnegie High Yield Select 3 SEK
-
2,5% - 1 105,6 7 394
AP7 Räntefond PPM
-0,2% 0,6% - 276
Evli Short Corporate Bond B SEK
-
0,6% 1,1% 18 986,5 3 733
Ålandsbanken Euro Bond SEK PPM
0,7% 1,1% 3 615,1 4 661
Cliens Företagsobligationer A
-
0,2% - 451,3 5 057
Öhman Grön Obligationsfond B
-
0,1% - 735,1 4 265
SEF Placerum Optimera A
-
1,2% 1,7% 281,9 6 102
FIRST Nordisk Högränta
1,4% 2,4% 389,4 3 399
Öhman Grön Obligationsfond A
-
0,1% - 735,1 4 265
Länsförsäkringar Hållbar Företagsobl PPM
0,3% 1,2% 765,4 4 529
Handelsbanken Företagsobligation PPM
0,1% 1,0% 7 526,0 6 362
Handelsbanken Företagsobligfd B1 SEK
0,1% 1,0% 7 526,0 6 362
Öhman Företagsobligation Hållbar A
-0,2% 0,9% 4 754,2 4 132
Öhman Företagsobligation Hållbar B
-0,2% 1,0% 4 754,2 4 132
Pareto Nordic Corporate Bond C
-
1,3% 1,8% 12 348,6 8 033
Danske Invest Nordiska Frtgsob SEK..
-
1,5% - 7 782,0 4 331 Köpknapp
Indecap Guide Företagsobligation C
0,4% 1,7% 143,3 7 522
Carlsson Norén Macro Fund
-
-0,8% 1,2% 853,2 9 817
Swedbank Robur Ethica Företagsoblsf..
-
0,5% - 4 555,5 4 727
Nordea 1 - Unconstrained Bd USD H H..
-
0,5% 1,6% 668,7 9 299 Köpknapp
Atlant Stability Offensiv
-
1,3% 2,8% 400,9 10 581
SEB Green Bond Fund D SEK - Lux utd
-
-0,1% 1,1% 1 166,3 3 132 Köpknapp
SEB Green Bond Fund C SEK - Lux PPM
-
-0,1% 1,1% 1 166,3 3 266 Köpknapp
SEB Green Bond Fund UC H-SEK
-
-0,1% - 1 166,3 1 918 Köpknapp
Norron Premium RC
1,3% 1,6% 1 453,7 7 727
Handelsbanken Räntestrategi Pl A1 S..
-
0,4% 1,7% 2 345,9 3 558
Skandia SMART Försiktig PPM
1,1% 1,7% 4 498,0 6 894
Handelsbanken Räntestrategi Pl B1 S..
-
0,4% 1,7% 2 345,9 3 558
Handelsbanken Ränteavkast (B1 SEK)
-0,4% 1,2% 13 032,8 2 054
Swedbank Robur Företagsobligationsf..
0,6% 1,3% 14 259,5 4 727
Öhman Företagsobligationsfond A PPM
0,0% 1,1% 3 580,8 6 815
Nordea FoF Multi Manager Tot Ret HB..
-0,7% 1,3% 250,6 14 762 Köpknapp
Swedbank Robur Bas Ränta
-
0,8% 1,4% 860,6 3 466
SEB Företagsobligationsfond Hållbar..
-0,2% 1,4% 10 540,8 4 727 Köpknapp
SEB Företagsobligationsfond Hållbar..
-0,2% 1,4% 10 540,8 4 727 Köpknapp
Agenta Svenska Räntor
-1,2% 1,3% - 1 155
CF Ränteallokering A
0,6% 1,3% 40,0 5 450
Catella Nordic Corporate Bond Flex R
0,8% 1,5% 1 597,5 5 907 Köpknapp
BlackRock Absolute Return Bond UL
-
1,0% 1,4% 2 364,2 11 784
BSF Global Absolute Return Bond A2..
-
0,6% 1,4% 2 364,2 11 784
SEB Alternative Fixed Income C SEK..
-
-0,3% 1,6% 1 541,1 9 299 Köpknapp
Catella Nordic Corporate Bond Flex..
0,8% 1,5% 1 597,5 5 672 Köpknapp
SEB Alternative Fixed Income UC H-S..
-
-0,2% - 1 541,1 5 386 Köpknapp
JPM Income Opp A perf (acc) SEKH
-
0,2% 1,5% 23 511,2 7 969
Nordea Private Banking Ränteportföl..
-0,3% 1,3% 4 962,1 1 374 Köpknapp
Öhman Räntefond Kompass Hållbar C
-0,2% 1,0% 2 448,9 2 189
DWS Invest Global Bonds SEK LCH
-
-0,1% 1,6% 2 658,6 6 879
Simplicity Global Corporate Bond B
1,4% 1,7% 3 705,5 6 232
Absolute Insight Currency Ap SEK
-
-0,3% 1,9% 891,0 14 938
Simplicity Global Corporate Bond A PPM
1,4% 1,6% 3 705,5 6 232