Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 1 år (%) (stigande) - 4287 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Öhman Obligationsfond B
1,5% 1,2% 1 339,5 895
IKC Avkastningsfond
0,8% 0,8% 1 931,3 4 066
Alfred Berg Företagsobligation Håll..
0,6% 0,7% 523,9 2 863
Nordnet Räntefond Sverige
1,5% 1,2% 198,6 1 237
Nordea Private Banking Ränteportföl..
1,6% 1,2% 4 589,1 1 374 Köpknapp
Öhman Obligationsfond A PPM
1,5% 1,2% 1 339,5 895
Öhman Obligationsfond SEK B
-
1,6% - 3 107,1 2 459
Öhman Obligationsfond SEK A
-
1,6% - 3 107,1 2 459
XACT Obligation
1,5% 1,3% 843,6 689
Cliens Företagsobligationer A
-
1,4% - 345,9 5 057
AMF Räntefond Lång PPM
1,7% 1,3% 8 765,0 689 Köpknapp
Swedbank Robur Ethica Obligation PPM
1,6% 1,3% 21 158,0 2 729
Handelsbanken Företagsobligation PPM
1,6% 1,0% 6 588,5 6 362
Öhman Räntefond Kompass Hållbar A
1,8% 0,9% 2 016,8 4 198
Handelsbanken Företagsobligfd B1 SEK
1,6% 1,0% 6 588,5 6 362
Swedbank Ethica Obligation Utd
1,6% 1,3% 20 798,7 2 729
Swedbank Robur Talenten Räntefond M..
1,6% 1,3% 1 551,3 2 729
Swedbank Robur Förbundsräntefond
1,7% 1,3% - 758
Folksam LO Obligation
1,7% 1,3% 9 158,8 2 054
Skandia Kapitalmarknadsfond PPM
1,4% 1,4% 1 799,8 2 729
Cicero Nordic Corporate Bond A
1,2% 1,0% 304,3 6 232
Nordea Inst Ränte långaplac Sverige
1,7% 1,3% 8 449,9 1 714 Köpknapp
Agenta Alternativa Räntor
0,9% 0,9% - 4 344
Spiltan Högräntefond PPM
1,1% 1,0% 13 371,6 5 057
Swedbank Robur Obligationsfond A SEK
1,8% 1,3% 3 641,6 3 399
Simplicity Företagsobligationer B
1,0% 1,0% 7 350,7 5 515
Länsförsäkringar Lång Räntefond A PPM
1,5% 1,4% 6 474,9 3 533
SPP Obligationsfond PPM
1,9% 1,5% 7 282,2 1 442
Simplicity Företagsobligationer A PPM
1,0% 1,0% 7 350,7 5 515
Lannebo High Yield
1,1% 1,1% 1 025,7 6 167 Köpknapp
Simplicity Företagsobligationer C
-
1,1% - 7 350,7 2 863
Lannebo Corporate Bond A
0,9% 1,0% 1 914,1 6 167 Köpknapp
Öhman Företagsobligationsfond A PPM
1,6% 1,1% 3 655,0 6 815
Öhman Företagsobligationsfond B utd
1,6% 1,1% 3 655,0 6 815
Carnegie Corporate Bond 3 SEK PPM
0,7% 1,2% 18 126,5 7 394
Danske Invest Horisont Ränta SA PPM
1,8% 1,4% 897,0 4 859 Köpknapp
Danske Invest Horisont Ränta SA d
1,8% 1,4% 897,0 4 859 Köpknapp
Danske Invest Horisont Ränta SI
1,8% 1,4% 897,0 4 859 Köpknapp
Danske Invest Horisont Ränta WA d
-
1,8% - 897,0 3 667 Köpknapp
Evli Nordic Corporate Bond B SEK
-
1,4% 1,0% 9 306,8 5 489
Danske Invest Horisont Ränta WA
-
1,8% - 897,0 3 667 Köpknapp
Danske Invest Nordic Corp Bond A SE..
-
0,6% 1,2% 578,9 7 330 Köpknapp
Swedbank Robur Realräntefond
0,9% 1,3% 2 053,4 3 399
Länsförsäkringar Företagsobl Norden.. PPM
1,1% 1,3% 671,1 5 515
Quesada Bond Opportunity A
0,8% 1,0% 830,3 7 214
Handelsbanken Långränta Criteria PPM
2,0% 1,7% 14 851,3 5 057
Handelsbanken Långränta B1 SEK
2,0% 1,7% 14 851,3 5 057
SEB Företagsobligationsfond Hållbar..
1,0% 1,6% 12 321,3 4 727 Köpknapp
SEB Företagsobligationsfond Hållbar..
1,0% 1,6% 12 321,3 4 727 Köpknapp
Carlsson Norén Macro Fund
-
1,0% 1,2% 880,5 9 817