Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 1 år (%) (stigande) - 4291 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Quesada Bond Opportunity B
0,9% 1,1% 830,3 7 137
SEB Alternative Fixed Income C SEK..
-
0,0% 1,8% 3 611,3 9 299 Köpknapp
Evli Short Corporate Bond B SEK
-
1,2% 1,1% 19 889,1 3 733
Danske Invest Danish Mortgage Bd A..
-
1,1% 2,2% 4 616,1 7 137 Köpknapp
Swedbank Robur Ethica Företagsoblsf..
-
1,7% - 5 295,9 4 727
AMF Räntefond Mix PPM
-
2,0% 1,8% 1 643,3 689 Köpknapp
Nordic Cross Total Return R SEK
-
0,7% - 1 253,7 5 777
SPP FRN Företagsobligationsfond A PPM
0,8% 1,0% 8 702,7 2 796
Catella Nordic Corporate Bond Flex R
0,9% 1,5% 1 709,1 5 907 Köpknapp
Catella Nordic Corporate Bond Flex..
0,9% 1,5% 1 709,1 5 672 Köpknapp
Nordea Stratega Ränta PPM
2,3% 1,6% 35 887,9 4 727 Köpknapp
Ålandsbanken Euro Bond SEK PPM
1,4% 1,1% 3 095,5 4 661
Swedbank Robur Bas Ränta
-
1,6% 1,3% 628,4 4 132
Alfred Berg Obligationsfd Plus Håll.. PPM
2,4% 2,2% 1 833,7 3 399
BlackRock Absolute Return Bond UL
-
-0,5% 1,4% 4 572,1 11 784
BSF Global Absolute Return Bond A2..
-
-0,4% 1,4% 4 572,1 11 784
Carnegie High Yield Select 3 SEK
-
1,1% - 800,9 7 394
Atlant Opportunity
-
0,6% 2,6% 777,6 10 349
Swedbank Robur Företagsobligationsf..
1,8% 1,3% 14 731,0 4 727
Catella Credit Opportunity
1,6% 1,6% 474,4 8 020 Köpknapp
Absolute Insight Currency Ap SEK
-
0,5% 2,3% 924,4 14 938
Indecap Guide Företagsobligation C
1,1% 1,7% 150,5 7 522
Safe Play
0,5% 1,7% 4 879,6 8 870 Köpknapp
Nordea 1 - European Covered Bond HB..
-
3,6% - 53 861,1 5 777 Köpknapp
Pareto Nordic Corporate Bond C
-
0,7% 2,3% 8 748,7 8 033
Nordea Obligationinvest
2,9% 2,5% 10 204,5 4 793 Köpknapp
Nordea FoF Multi Manager Tot Ret HB..
-0,2% 1,3% 250,6 14 762 Köpknapp
Danske Invest Eur Corp Sust Bond A..
-
1,8% 1,7% 9 245,3 7 330 Köpknapp
Nordea Obligationsfond icke-utd PPM
3,4% 2,5% 5 600,0 4 397 Köpknapp
Excalibur
-
-2,0% 1,6% - 10 382
Nordea Obligationsfond utd
2,9% 2,5% 5 600,0 4 397 Köpknapp
Danske Invest Eur Corp Sust Bond A..
-
1,8% - 9 245,3 7 330 Köpknapp
Danske Invest Eur Corp Sust Bond WA..
-
1,8% - 9 245,3 5 385 Köpknapp
SEB Realräntefond D SEK - Lux utd PPM
1,7% 2,2% 4 944,5 3 733 Köpknapp
Handelsbanken Flexibel Ränta (B1)
-
1,3% 2,0% 5 867,5 3 800
SEB Realräntefond C SEK - Lux
-
1,7% - 4 944,5 3 733 Köpknapp
Handelsbanken Flexibel Ränta A1 SEK
-
1,3% 2,0% 5 867,5 4 793
Handelsbanken Flexibel Ränta B1 SEK
-
1,3% 2,0% 5 867,5 4 793
Aktie-Ansvar Multistrategi
-
0,6% 3,1% 242,8 16 712
Danske Invest Sverige Real Ränta WI
-
2,1% - 1 076,4 2 661 Köpknapp
Alfred Berg Ränteallokering Plus
0,5% 1,3% 48,3 5 450
Atlant Multi-Strategy
-
0,4% 2,1% 300,3 10 465
Lysa Räntor A
-
1,8% - 494,6 2 121
Danske Invest Sverige Real Ränta SA
2,1% 2,1% 1 076,4 4 463 Köpknapp
Danske Invest Sverige Real Ränta SI
2,1% 2,1% 1 076,4 4 463 Köpknapp
Storm Bond RC SEK
-
-0,4% 4,3% 1 997,2 8 415
Skandia Realräntefond PPM
1,8% 2,4% 2 634,3 3 399
Öhman Realräntefond B
2,3% 2,3% 1 121,6 3 533
Handelsbanken Räntestrategi Pl A1 S..
-
-0,1% 1,8% 2 398,8 3 558
Handelsbanken Räntestrategi Pl B1 S..
-
-0,1% 1,8% 2 398,8 3 558