Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Namn (fallande) - 4306 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
UBS (Lux) BF USD P-acc
3,9% 9,2% 800,4 6 492
UBS (Lux) BF Global Flex P acc
4,4% 7,0% 1 725,5 8 033
UBS (Lux) BF Global Flex (EUR H) P.. PPM
2,8% 6,1% 1 725,5 8 033
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc
2,6% 7,3% 22 182,0 8 858
UBS (Lux) BF EUR Flexible P acc
4,0% 6,8% 2 354,4 6 492
UBS (Lux) BF CHF P-acc
2,6% 7,5% 3 597,5 6 492
UBS (Lux) BF AUD P-acc
-
2,6% 7,9% 2 251,9 6 492
UBAM SNAM Japan Equity Value AHC SEK
-
0,9% 15,8% 4 556,4 17 542
UBAM SNAM Japan Equity Value AC JPY
4,1% 14,1% 4 556,4 17 464
UBAM Global High Yield Solution AHC..
-
0,2% - 45 058,0 4 925
UBAM Global High Yield Solution AC..
2,7% 9,7% 45 058,0 4 925
UBAM Global Convertible Bond AC EUR
-0,1% 9,3% 1 633,0 12 511
UBAM Europe Equity AC EUR
0,8% 12,3% 3 812,3 17 386
UBAM Europe 10-40 Convertible Bd AH..
-
0,4% 3,7% 1 088,8 12 814
UBAM Europe 10-40 Convertible Bd AC..
0,7% 7,6% 1 088,8 12 814
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc APC EUR
0,3% 5,9% 4 212,7 5 712
UB Nordamerika REIT A
5,3% 16,1% 299,1 11 209
UB Infra A PPM
2,7% 10,7% 66,4 12 601
UB Global REIT A PPM
4,4% 12,4% 967,3 12 682
UB Europa REIT A PPM
4,1% 12,1% 591,3 11 126
UB EM Infra A PPM
-1,4% 9,6% 761,6 17 869
UB EM Frontier Real Assets A Tillvä..
-
-0,7% - 168,2 15 971
UB Asia REIT Plus A PPM
0,4% 9,8% 989,8 16 429
UB Amerika A
3,0% 16,8% 115,6 18 164
Turkisfund Equities A
10,4% 33,5% - 20 163
Turkisfund Bonds A
-
16,0% 30,0% - 17 010
Tundra Vietnam D USD
6,1% 17,4% 685,6 21 450
Tundra Vietnam C EUR
6,2% 17,5% 685,6 20 695
Tundra Vietnam A SEK PPM
6,3% 17,1% 685,6 21 450
Tundra Sustainable Frontier Fund E..
-
1,2% - 1 261,9 21 149
Tundra Sustainable Frontier Fund D..
0,8% 12,5% 1 261,9 21 149
Tundra Sustainable Frontier Fund C..
0,8% 12,4% 1 261,9 21 149
Tundra Sustainable Frontier Fund A.. PPM
1,0% 12,0% 1 261,9 21 149
Tundra Pakistan Fund D USD
-
-9,8% 19,5% 165,8 21 450
Tundra Pakistan Fund C EUR
-
-9,8% 19,5% 165,8 21 526
Tundra Pakistan Fund A SEK PPM
-
-9,8% 19,0% 165,8 21 450
Tundra Frontier Africa Fund A SEK PPM
-1,4% 12,7% 102,9 21 826
Trude A
-
-3,0% 2,8% - 9 550
TRIGON New Europe E EUR PPM
2,4% 11,7% 1 180,8 19 552
Trigon Baltic Fund C
-2,2% 12,2% 11,4 23 981
Trigon Baltic Fund A
-2,2% 12,2% 1,1 24 568
TreeTop Global Opportunities R EUR
-0,9% 17,7% 656,9 14 715
Tillväxt 75 - A
-
2,6% 10,7% 710,9 18 706
Threadneedle(Lux) Global Em Mkt Eqs..
1,9% 13,7% 921,4 15 257
Threadneedle(Lux) Global Em Mkt Eqs..
-
2,0% - 921,4 14 539
Threadneedle(Lux) Gl EM ST Bds AU
1,3% 8,4% 132,0 10 486
Threadneedle(Lux) Emerging Mkt Dbt..
2,3% 8,5% 545,6 10 795
Threadneedle (Lux) US Hi Yld Bd AU
4,4% 10,0% 2 068,5 10 175
Threadneedle (Lux) US Contr Cr Eqs..
5,3% 14,5% 6 446,3 15 654
Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Op..
3,2% 14,2% 526,5 15 654