Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Morningstar Rating (stigande) - 4270 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Franklin Global Sm-Mid Cap A(acc)USD
4,1% 12,6% 698,1 15 654
Pictet-Biotech PUSD
14,1% 20,6% 12 801,5 16 916
Pictet-Biotech R USD PPM
13,9% 20,5% 12 801,5 22 276
BGF World Energy A2 PPM
0,9% 21,9% 12 116,6 17 307
Aktiespararna Topp Sverige PPM
4,4% 14,0% 3 285,8 2 766
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet PPM
7,6% 13,5% 4 053,4 13 816 Köpknapp
Swedbank Humanfond
5,4% 13,6% 2 355,0
Swedbank Robur Transition Sweden
5,1% 13,5% 8 325,0 10 796
East Capital Ryssland PPM
14,8% 15,4% 4 709,7 20 619
DNB Fund - Asian Small Cap retail A PPM
5,7% 15,5% 1 540,6 15 813
ODIN Norge C
4,3% 13,4% 7 942,6 12 845
GS Global Equity Income E Acc EUR
5,4% 12,7% 107,1 21 826
BL-Bond Euro B EUR
-2,4% 6,5% 396,4 6 297
Carnegie Likviditetsfond A PPM
0,1% 0,2% 5 918,0 2 054
Templeton Global Balanced A(acc)USD
3,7% 10,5% 7 551,4 12 322
Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR
3,5% 13,8% 76 033,8 15 496
Spiltan Aktiefond Sverige PPM
17,2% 15,4% 1 683,1 13 331
Nordea Alfa
4,5% 14,1% 18 103,1 12 030 Köpknapp
Nordea Olympiafond
4,5% 13,4% 456,8 8 711 Köpknapp
Swedbank Robur Nordenfond PPM
8,6% 12,3% 6 169,2 10 796
Swedbank Robur Sverigefond
6,4% 14,1% 14 453,8 10 796
Swedbank Robur Transition Sweden ME..
5,2% 13,4% 2 545,6 6 333
Franklin European Growth A(acc)EUR PPM
4,9% 14,8% 2 438,7 15 496
Pictet-EUR Corporate Bonds R
-1,2% 6,5% 9 165,3 8 984
SEB Asien Småbolag ex Japan C SEK..
6,6% 12,2% 936,5 15 734 Köpknapp
SEB Aktiesparfond PPM
7,9% 10,9% 14 552,3 12 030 Köpknapp
SEB Nordamerikafond PPM
8,3% 13,7% 1 752,6 12 845 Köpknapp
SEB Obligationsfond SEK
-0,6% 1,3% 8 278,4 3 399 Köpknapp
SEB Hållbarhetsfond Världen PPM
4,4% 8,1% 42 022,4 9 462 Köpknapp
Skandia SMART Försiktig PPM
1,1% 1,7% 4 498,0 6 894
Skandia SMART Offensiv PPM
8,0% 11,2% 9 796,9 12 030
Nordea Swedish Stars icke-utd PPM
4,1% 14,4% 11 737,7 12 030 Köpknapp
Fidelity America A-Dis-EUR
1,7% 14,6% 31 960,7 15 971 Köpknapp
Franklin Japan A(acc)JPY
2,2% 12,5% 552,8 15 734
Janus Henderson Emerging Markets R€..
5,3% 11,0% 453,2 14 858
Handelsbanken Stiftelsefond (B1 SEK)
5,6% 9,5% 6 131,4 6 894
JPM America Equity D (acc) USD
9,5% 14,7% 23 329,8 20 695
JPM India D (acc) USD
3,0% 17,7% 6 484,5 21 450
JPM Emerging Europe Equity D (acc)..
9,2% 12,5% 6 487,5 23 020
Danske Invest Denmark Focus A
11,6% 12,8% 583,6 15 018 Köpknapp
Templeton Glb Climate Change A(acc)..
6,5% 13,7% 7 179,0 15 496
AB Global Value A Acc
5,6% 13,6% 3 213,8 15 971
Ålandsbanken Europe Value B PPM
2,4% 11,9% 743,1 12 030
BMO US Smaller Companies A Inc USD
4,6% 17,8% 133,7 17 464
Templeton Global Bond A(acc)EUR
0,1% 10,8% 139 386,9 9 236
Danske Invest Suomi Osake K
6,4% 13,8% 5 236,5 12 030 Köpknapp
Fondita Nordic Small Cap B PPM
12,4% 13,6% 1 445,7 16 838
FIM USA PPM
8,8% 14,3% 1 363,1 13 007
FIM Fenno PPM
5,0% 13,2% 1 093,3 13 816
FIM Europa PPM
1,9% 12,5% 1 263,6 8 711