Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 3 år (%) (stigande) - 4343 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Nordkinn Fixed Income Macro Fund SE..
-
-0,5% 2,5% - 14 443
Skandia Realräntefond PPM
-2,3% 2,5% 2 480,1 3 399
Sentat Thyra Hedge A
-
0,5% 2,5% - 15 130
Öhman Realräntefond B
-2,2% 2,5% 1 135,9 3 533
Handelsbanken Realränte (A1 SEK)
-2,1% 2,5% 632,6 2 729
Man Multi-Strategy Alt DN H SEK Acc
-
0,3% 2,5% - 21 526
Öhman Realräntefond A PPM
-2,2% 2,5% 1 135,9 3 533
Handelsbanken Realräntefond (B2)
-2,1% 2,5% 632,6 2 729
Sentat Thyra Hedge B
-
0,2% 2,5% - 20 771
Schroder ISF Flexible Ret A Acc SEK..
0,0% 2,6% 147,2 7 928
DWS Invest Euro Corporate Bds SEK L..
-
-0,6% 2,6% 23 992,6 6 621
Nordea Realräntefond PPM
-2,7% 2,6% 1 913,8 4 397 Köpknapp
GS Glbl Strat Inc Bd Oth Ccy Acc SE..
-
-0,5% 2,6% 15 848,9 8 795
Nordea Obligationinvest
-1,8% 2,7% 10 394,1 4 793 Köpknapp
Nordea Obligationsfond icke-utd PPM
-1,8% 2,7% 5 957,9 4 397 Köpknapp
Nordea Obligationsfond utd
-1,9% 2,7% 5 957,9 4 397 Köpknapp
Alcur
-
1,8% 2,7% - 10 000
Jupiter Dynamic Bond L SEK Acc HSC
-
-1,3% 2,7% 80 206,6 9 550
Aktie-Ansvar Multistrategi
-
-0,7% 2,7% 214,4 16 712
Pareto Global Corporate Bond A PPM
-
0,7% 2,8% 3 893,0 8 033
Lancelot Ector Master Fund SB
1,7% 2,8% - 11 969
JPM Global Bond Opps A (acc) SEKH
-
-0,2% 2,8% 54 876,3 8 033
Atlant Stability Offensiv
-
0,1% 2,9% 421,4 10 581
SEB Corporate Bond C SEK - Lux
-0,8% 2,9% 2 171,1 5 057 Köpknapp
SEB Corporate Bond D SEK - Lux utd
-0,8% 2,9% 2 171,1 5 057 Köpknapp
Quesada Försiktig A
1,1% 2,9% 355,5 7 663
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg A (S..
-
1,3% 2,9% - 27 526
Lyxor SEB Multi Strategy M SEK
-
-0,4% 2,9% 2 043,7 16 602
Lyxor SEB Multi Strategy A SEK
-
-0,4% 2,9% 2 043,7 15 018
Lyxor SEB Multi Strategy DM SEK
-
-0,4% 2,9% 2 043,7 16 602
JPM Systematic Alpha A (acc) SEKH
-
0,1% 2,9% 4 810,9 15 257
Swedbank Robur Transfer 50 PPM
1,5% 3,0% 11 474,1 3 883
Franklin European Ttl Ret A(acc)SEK..
-
-0,4% 3,0% 2 886,0 6 362
SPP Mix 20
1,0% 3,0% 1 169,5 6 149
Quesada Försiktig B
1,2% 3,0% 355,5 10 328
PIMCO GIS GlInGd Crdt Admin SEKH Acc
-
-0,2% 3,0% 183 625,9 6 621
Schroder ISF US Dllr Bd C Acc SEK H
-
-0,9% 3,0% 7 327,2 4 595
Aktie-Ansvar Graal HF
-
-1,3% 3,0% 576,1 12 079
Nordea Ded Inv Inst Cross Over HBI..
-
0,1% 3,0% 571,8 7 273 Köpknapp
Nordea Ded Inv Inst Cross Over HAI..
-
0,1% 3,1% 571,8 7 273 Köpknapp
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A SEK..
-
0,1% 3,1% 13 942,8 8 351
Nordea 1 - European Cross Credit HB..
-
0,0% 3,1% 13 975,2 8 351 Köpknapp
SPP Generation 40-tal PPM
1,3% 3,1% 4 639,9 3 194
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge
-
-0,6% 3,2% 258,5 16 018
SEF Entropics Cat Bond A
-
4,7% 3,3% 157,4 10 622
Evli High Yield B SEK PPM
-
0,2% 3,3% 9 549,3 6 362
JPM Global Corp Bd A (acc) SEK H
-
-0,7% 3,4% 47 521,4 6 750
Handelsbanken Pension 40 A1 SEK
1,5% 3,4% 1 813,4 3 883
Handelsbanken Pension 40 A13 SEK
1,6% 3,4% 1 813,4 2 732
Handelsbanken Pension 40 A12 SEK PPM
1,6% 3,4% 1 813,4