Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 3 år (%) (stigande) - 4287 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Evli High Yield B SEK PPM
-
1,1% 3,4% 9 978,5 6 362
Franklin K2 Alt Strats A(acc)SEK-H1
-
0,6% 3,4% 21 765,4 22 574
Monyx Strategi Försiktig AC
1,0% 3,4% 1 157,4 10 902 Köpknapp
Monyx Strategi Försiktig DC
1,0% 3,4% 1 157,4 11 187 Köpknapp
GS Global Absolute Ret Oth Ccy Acc..
-
1,7% 3,5% - 12 845
Handelsbanken Multi Asset 25 A1
0,1% 3,5% 31 428,0 7 338
Nordea FoF Multi Manager Mod HB SEK
2,8% 3,5% 1 596,7 12 885 Köpknapp
Handelsbanken Multi Asset 25 B1 SEK
0,1% 3,5% 31 428,0 7 338
ICA Banken Varlig
0,4% 3,6% 85,7 4 719
SEB deLuxe Multi Asset Balance C H..
-
1,7% 3,7% 141,4 17 041 Köpknapp
Schroder ISF Strategic Bd A Acc SEK
-
1,4% 3,7% 11 926,7 11 456
Indecap Guide Avkastningsfond C
1,7% 3,7% 123,1 8 880
SLI Global Abs Ret Strats A Acc SEK..
-
2,2% 3,7% 34 988,5 14 539
Nordea 1 - US Corporate Bond HB SEK
-
5,8% 3,7% 25 967,9 6 879 Köpknapp
UBAM Europe 10-40 Convertible Bd AH..
-
1,2% 3,7% 1 088,8 12 814
DWS Invest Euro High Yield Corp SEK..
-
1,8% 3,7% 22 670,1 8 097
Nordea 1 - European High Yld Bd HB..
-
1,9% 3,8% 52 469,7 8 795
SEB Sustainable High Yield C SEK –..
-
2,2% 3,8% 9 976,1 7 073 Köpknapp
Danske Invest Globala HY Obl SEK h
-
0,3% 3,8% 362,2 7 906 Köpknapp
IKC Taktisk Allokering 0-50
1,1% 3,8% 187,0 10 256
SEB European High Yield Fund SEK..
-
2,3% 3,8% 597,9 7 201 Köpknapp
SEB Europe High Yield Fund HNWC SEK..
-
2,4% 3,8% 597,9 5 581 Köpknapp
Muzinich Americayield HSEK Acc R
-
1,2% 3,9% 15 057,3 10 299
Lärarfond 59+ PPM
0,4% 3,9% 725,9 4 643
Movestic SICAV - Proaktiv 90 M
-
-0,1% 3,9% 301,0 15 734
Danske Invest Euro HY Obl KL SEK h
-
1,5% 3,9% 8 562,2 7 586 Köpknapp
BGF Global High Yield Bond A2 SEK H..
-
1,6% 4,0% 12 158,1 9 675
Fidelity European Hi Yld A-Acc-SEK..
-
3,2% 4,0% 27 668,6 9 173 Köpknapp
Man GLG European Equity Alt DN H SEK
-
0,3% 4,0% - 27 027
Nordea 1 - Emerging Mkt Corp Bd HB..
-
2,5% 4,0% 1 762,0 10 050 Köpknapp
Fidelity European Hi Yld Y-Acc-SEK..
-
3,2% 4,0% 27 668,6 5 972 Köpknapp
BMO Diversified Growth A Acc SEK Hdg
-0,6% 4,0% 1 347,2 13 375
Invesco Global High Income A SEKH A..
-
0,2% 4,0% 3 872,9 8 288
Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil..
1,1% 4,1% 2 310,5 9 751
Proaktiv 90 TL - A
-
0,0% 4,1% 950,9 13 250
Nordnet Försiktig
0,8% 4,1% 37,8 5 399
SP Aktiv - Defensiv
-
0,6% 4,1% 2 669,9 21 149
SKY Harbor Global - US HY F SEKH Acc
-
1,3% 4,2% 670,8 8 415
Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-S..
1,3% 4,2% 75 785,3 12 463 Köpknapp
T. Rowe Price Global HY Bd Ah SEK
-
2,0% 4,2% 12 569,4 8 478
SEB Total Potential
-
1,2% 4,2% 9 338,3 12 764 Köpknapp
Danske Invest Horisont Försiktig SA..
1,0% 4,2% 7 210,1 7 560 Köpknapp
Danske Invest Horisont Försiktig SA PPM
1,0% 4,2% 7 210,1 7 560 Köpknapp
Danske Invest Horisont Försiktig SI
1,0% 4,2% 7 210,1 7 560 Köpknapp
Neuberger Berman HY Bd SEK Adv Acc
-
1,5% 4,3% 34 771,6 9 110
Proaktiv 90 - C
-
0,3% 4,3% 2 282,6 9 967
Invesco Emerging Mkt Corp Bd A SEKH..
-
3,3% 4,3% 1 012,2 11 719
SEB Strategi Balanserad C SEK - Lux
-
0,8% 4,3% 13 190,9 12 275 Köpknapp
Proaktiv 90 - A
-
0,2% 4,3% 2 282,6 13 250
Nordea 1 - US High Yield Bond HB SEK
-
1,7% 4,3% 6 835,8 8 795 Köpknapp