Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: PPM (fallande) - 4304 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Naventi Defensiv Flex PPM
0,8% 4,5% 874,0 9 968
Öhman FRN Hållbar A PPM
0,4% 0,6% 7 639,5 4 132
Fidelity China Consumer E-Acc-EUR PPM
2,4% 17,2% 29 464,8 21 901 Köpknapp
Fidelity Global High Yield E-Acc-EUR PPM
4,9% 9,8% 2 079,9 11 841 Köpknapp
SPP Global Solutions A PPM
4,1% 12,2% 3 052,0 6 761
SPP FRN Företagsobligationsfond A PPM
0,7% 0,9% 9 274,1 2 796
PriorNilsson Sverige Aktiv A PPM
2,0% 10,9% 1 989,8 10 382 Köpknapp
C WorldWide Asia 1A PPM
2,7% 15,6% 7 460,6 15 813
C WorldWide Asia 1A PPM
2,7% 15,6% 7 460,6 15 813
Simplicity Global Corporate Bond A PPM
-0,5% 1,7% 3 832,6 6 232
Cicero World 0-100 PPM
2,2% 8,7% 6 701,9 13 932
Tundra Sustainable Frontier Fund A.. PPM
6,2% 11,9% 1 237,1 21 149
Skandia Sverige Exponering PPM
1,1% 12,5% 3 624,6 2 235
Öhman Sverige Hållbar A PPM
1,1% 12,7% 2 863,1 11 291
Skandia Nordamerika Exponering PPM
4,0% 14,4% 4 244,0 2 235
Nordea Far East PPM
4,4% 14,2% 3 274,3 13 655 Köpknapp
Nordea Europe Fund PPM
4,4% 12,7% 7 757,3 12 845 Köpknapp
Evli Global B SEK PPM
3,3% 14,1% 1 966,2 13 655
Evli Euro Liquidity B SEK PPM
-
0,1% 0,6% 22 137,8 2 054
Lannebo Mixfond Offensiv PPM
-
-0,4% 10,7% 1 479,9 12 181 Köpknapp
Evli Aktieindex B PPM
0,4% 13,7% 1 710,5 4 432
Länsförsäkringar Global Indexnära PPM
3,8% 12,6% 21 018,9 1 791
SEB Pensionsfond C SEK - Lux PPM
0,7% 6,7% 15 691,2 10 472 Köpknapp
Skandia Global Exponering A PPM
3,9% 12,7% 4 980,6 2 324
FIM Frontier B PPM
-4,3% 10,0% 787,6 16 050
SPP Aktiefond Stabil A PPM
5,3% 10,4% 4 326,6 6 247
Evli Emerging Markets Credit B PPM
2,6% 6,0% 1 874,1 6 686
Länsförsäkringar Hållbar Företagsobl PPM
0,5% 1,2% 736,5 4 529
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux PPM
-
0,1% 0,6% 17 679,7 5 358 Köpknapp
PriorNilsson Realinvest A PPM
5,4% 9,0% 1 734,9 13 655 Köpknapp
Pareto Global B PPM
1,6% 14,9% 4 700,0 13 655
Spiltan Högräntefond PPM
0,8% 0,9% 14 794,9 5 057
Ålandsbanken Euro Bond SEK PPM
0,3% 1,1% 3 464,8 4 661
Ålandsbanken Premium 50 SEK PPM
0,6% 7,5% 1 992,1 11 898
Tundra Vietnam A SEK PPM
6,4% 17,1% 653,5 21 450
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad In.. PPM
0,9% 12,3% 10 456,8 3 645
Nordea Generationsfond 90-tal PPM
3,3% 11,5% 1 095,3 4 187 Köpknapp
Coeli Nordisk Företagsobligation R.. PPM
0,6% 1,0% 1 097,2 8 097
Handelsbanken Företagsobligation PPM
1,1% 1,1% 5 733,8 6 362
Handelsbanken Kinafond PPM
2,8% 16,0% 2 520,5 15 734
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK PPM
2,4% 15,7% 4 061,8 12 845
AGCM Asia Growth RC SEK PPM
3,8% 17,2% 1 056,7 19 398
Coeli Global Selektiv R SEK PPM
0,5% 11,2% 5 081,3 15 829
East Capital Global Frontier Mkts A.. PPM
3,6% 9,9% 1 070,4 22 425
UB Europa REIT A PPM
6,2% 12,1% 591,3 11 126
UB Asia REIT Plus A PPM
0,8% 9,9% 989,8 16 429
UB Global REIT A PPM
7,2% 12,5% 967,3 12 682
UB EM Infra A PPM
-2,3% 9,6% 761,6 17 869
UB Infra A PPM
5,0% 10,7% 701,1 12 601
SKAGEN m2 C PPM
4,9% 10,4% 1 908,8 12 845