Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: PPM (fallande) - 4313 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
SPP FRN Företagsobligationsfond A PPM
0,7% 1,0% 9 607,9 2 796
PriorNilsson Sverige Aktiv A PPM
6,0% 10,9% 2 326,2 10 382 Köpknapp
C WorldWide Asia 1A PPM
6,2% 15,3% 7 742,0 15 813
Simplicity Global Corporate Bond A PPM
0,6% 1,6% 3 741,0 6 232
Cicero Hållbar Mix A PPM
3,6% 8,6% 6 078,6 13 932
Tundra Sustainable Frontier Fund A.. PPM
7,8% 12,3% 1 315,9 21 149
Skandia Sverige Exponering PPM
9,2% 12,6% 3 823,1 2 235
Öhman Sverige Hållbar A PPM
5,1% 12,8% 2 841,6 11 291
Skandia Nordamerika Exponering PPM
4,5% 14,2% 4 195,1 2 235
Nordea Far East PPM
4,3% 14,1% 2 427,0 13 896 Köpknapp
Nordea Europe Fund PPM
6,5% 12,7% 7 680,5 12 926 Köpknapp
Evli Global B SEK PPM
7,2% 13,9% 1 966,2 13 655
Evli Euro Liquidity B SEK PPM
-
0,2% 0,6% 21 157,5 2 054
Lannebo Mixfond Offensiv PPM
-
7,1% 10,9% 1 540,9 12 181 Köpknapp
Evli Aktieindex B PPM
8,4% 14,0% 1 791,0 4 432
Länsförsäkringar Global Indexnära PPM
4,5% 12,4% 23 080,3 1 791
SEB Pensionsfond C SEK - Lux PPM
2,9% 6,7% 16 000,4 10 472 Köpknapp
Skandia Global Exponering A PPM
4,5% 12,5% 5 290,6 2 324
SPP Aktiefond Stabil A PPM
1,4% 10,4% 4 471,0 6 247
Evli Emerging Markets Credit B PPM
-0,7% 5,7% 1 835,1 6 686
Länsförsäkringar Hållbar Företagsobl PPM
-0,1% 1,2% 776,1 4 529
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux PPM
-
-0,3% 0,6% 17 578,9 5 358 Köpknapp
PriorNilsson Realinvest A PPM
6,3% 8,8% 1 981,6 13 655 Köpknapp
Pareto Global B PPM
10,1% 14,8% 4 964,4 13 655
Spiltan Högräntefond PPM
0,9% 0,9% 15 503,3 5 057
Ålandsbanken Euro Bond SEK PPM
0,0% 1,1% 3 603,5 4 661
Ålandsbanken Premium 50 SEK PPM
0,8% 7,5% 2 076,4 11 898
Tundra Vietnam A SEK PPM
-2,2% 17,3% 416,2 21 450
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad In.. PPM
3,1% 12,0% 10 600,6 3 645
Nordea Generationsfond 90-tal PPM
5,6% 11,4% 1 161,5 4 187 Köpknapp
Coeli Nordisk Företagsobligation R.. PPM
-0,1% 1,1% 1 140,3 8 097
Handelsbanken Företagsobligation PPM
-0,2% 1,1% 6 936,0 6 362
Handelsbanken Kinafond PPM
4,8% 15,9% 2 600,7 15 734
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK PPM
1,5% 15,6% 4 296,7 12 845
AGCM Asia Growth RC SEK PPM
2,8% 17,0% 1 104,7 19 398
Coeli Global Selektiv R SEK PPM
5,6% 11,2% 5 393,5 15 829
East Capital Global Frontier Mkts A.. PPM
1,0% 9,7% 1 174,1 22 425
UB Europa REIT A PPM
7,9% 12,0% 591,3 11 126
UB Asia REIT Plus A PPM
-2,2% 9,8% 989,8 16 429
UB Global REIT A PPM
3,5% 12,4% 967,3 12 682
UB EM Infra A PPM
-0,2% 9,3% 761,6 17 869
UB Infra A PPM
-1,4% 10,7% 701,1 12 601
SKAGEN m2 C PPM
6,8% 10,4% 2 066,7 12 845
UBS (Lux) ES Euro Countrs Inc€ P-acc PPM
3,3% 11,1% 6 689,6 14 218
Ålandsbanken Norden Aktie SEK PPM
4,5% 11,9% 1 566,7 12 030
SPP Grön Obligationsfond A PPM
-0,3% 0,8% 5 497,0 2 121
Holberg Triton A PPM
-
-2,5% 11,4% 569,3 16 838
SEB Green Bond Fund C SEK - Lux PPM
-
-0,9% 1,1% 1 147,0 3 266 Köpknapp
Pareto Global Corporate Bond A PPM
-
0,4% 2,7% 3 833,1 8 033
Alpcot Equities R PPM
9,3% 12,7% 939,3 14 968