Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: PPM (fallande) - 4270 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
SPP FRN Företagsobligationsfond A PPM
0,8% 1,0% 9 610,9 2 796
PriorNilsson Sverige Aktiv A PPM
6,9% 10,9% 2 479,1 10 382 Köpknapp
C WorldWide Asia 1A PPM
11,2% 15,3% 8 231,1 15 813
Simplicity Global Corporate Bond A PPM
1,4% 1,6% 3 705,5 6 232
Cicero Hållbar Mix A PPM
5,5% 8,6% 6 206,7 13 932
Tundra Sustainable Frontier Fund A.. PPM
10,5% 12,4% 1 301,7 21 149
Skandia Sverige Exponering PPM
8,9% 12,7% 4 104,6 2 235
Öhman Sverige Hållbar A PPM
1,5% 12,8% 2 875,7 11 291
Skandia Nordamerika Exponering PPM
10,5% 14,2% 4 426,6 2 235
Nordea Far East PPM
12,5% 14,0% 2 476,1 13 896 Köpknapp
Nordea Europe Fund PPM
7,3% 12,6% 7 693,1 12 926 Köpknapp
Evli Global B SEK PPM
7,5% 13,9% 1 869,5 13 655
Evli Euro Liquidity B SEK PPM
-
0,2% 0,6% 21 820,3 2 054
Lannebo Mixfond Offensiv PPM
-
6,0% 10,8% 1 599,3 12 181 Köpknapp
Evli Aktieindex B PPM
4,3% 14,0% 1 850,9 4 432
Länsförsäkringar Global Indexnära PPM
8,6% 12,4% 24 466,3 1 791
SEB Pensionsfond C SEK - Lux PPM
4,7% 6,7% 16 736,9 10 472 Köpknapp
Skandia Global Exponering A PPM
8,6% 12,5% 5 921,0 2 324
SPP Aktiefond Stabil A PPM
5,0% 10,4% 4 228,8 6 247
Evli Emerging Markets Credit B PPM
0,4% 5,5% 1 844,1 6 686
Länsförsäkringar Hållbar Företagsobl PPM
0,3% 1,2% 765,4 4 529
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux PPM
-
0,0% 0,6% 17 035,9 5 358 Köpknapp
PriorNilsson Realinvest A PPM
7,3% 9,0% 2 397,1 13 655 Köpknapp
Pareto Global B PPM
7,3% 14,8% 5 125,1 13 655
Spiltan Högräntefond PPM
1,2% 0,9% 16 350,3 5 057
Ålandsbanken Euro Bond SEK PPM
0,7% 1,1% 344,0 4 661
Ålandsbanken Premium 50 SEK PPM
2,1% 7,5% 1 853,8 11 898
Tundra Vietnam A SEK PPM
-2,1% 17,3% 385,6 21 450
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad In.. PPM
7,9% 12,2% 10 844,6 3 645
Nordea Generationsfond 90-tal PPM
8,6% 11,4% 1 189,7 4 187 Köpknapp
Coeli Nordisk Företagsobligation R.. PPM
1,2% 1,1% 1 212,7 8 097
Handelsbanken Företagsobligation PPM
0,1% 1,0% 7 526,0 6 362
Handelsbanken Kinafond PPM
11,5% 15,6% 2 771,5 15 734
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK PPM
16,0% 15,9% 4 706,1 12 845
AGCM Asia Growth RC SEK PPM
13,8% 16,9% 1 109,3 19 398
Coeli Global Selektiv R SEK PPM
13,9% 11,2% 5 587,9 15 829
East Capital Global Frontier Mkts A.. PPM
7,3% 9,7% 1 212,2 22 425
UB Europa REIT A PPM
5,2% 12,0% 655,5 11 126
UB Asia REIT Plus A PPM
-1,6% 9,5% 1 070,2 16 429
UB Global REIT A PPM
1,7% 12,4% 1 080,9 12 682
UB EM Infra A PPM
1,8% 9,1% 757,8 17 869
UB Infra A PPM
3,2% 10,7% 794,5 12 601
SKAGEN m2 C PPM
8,9% 10,4% 2 201,6 12 845
UBS (Lux) ES Euro Countrs Inc€ P-acc PPM
-0,1% 11,1% 6 839,7 14 218
Ålandsbanken Norden Aktie SEK PPM
4,2% 11,7% 1 615,4 12 030
SPP Grön Obligationsfond A PPM
0,1% 0,8% 5 475,8 2 121
Holberg Triton A PPM
-
0,1% 11,4% 573,4 16 838
SEB Green Bond Fund C SEK - Lux PPM
-
-0,1% 1,1% 1 166,3 3 266 Köpknapp
Pareto Global Corporate Bond A PPM
-
1,5% 2,7% 3 948,7 8 033
Alpcot Equities R PPM
4,2% 12,7% 969,7 14 968