Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Namn (fallande) - 4332 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Swedbank Robur Ethica Företagsoblsf..
-
-0,4% - 4 713,1 4 727
Swedbank Robur Dynamic
-
1,8% 3,4% 684,3 5 386
Swedbank Robur Bas Solid
2,1% 4,6% 24 377,3 6 149
Swedbank Robur Bas Ränta
-
-0,2% 1,4% 786,9 3 466
Swedbank Robur Bas Mix
4,3% 7,3% 30 807,0 7 708
Swedbank Robur Bas Aktier
8,1% 12,2% 3 124,0 10 465
Swedbank Robur Bas Action
6,3% 10,0% 14 068,0 9 171
Swedbank Robur Asienfond
7,2% 14,2% 3 737,7 12 275
Swedbank Robur Amerikafond
5,3% 15,7% 10 694,2 10 796
Swedbank Robur Allemansfond Komplett
9,1% 12,8% 62 671,7 10 796
Swedbank Robur Aktiefond Pension PPM
9,2% 12,0% 49 478,8 3 733
Swedbank Robur Access USA PPM
6,7% 14,3% 15 460,9 1 791
Swedbank Robur Access Sverige PPM
11,5% 13,0% 22 087,4 1 791
Swedbank Robur Access Mix
4,9% 6,5% 10 492,1 1 569
Swedbank Robur Access Japan
10,0% 11,7% 2 315,0 1 791
Swedbank Robur Access Global PPM
7,1% 12,6% 16 092,9 1 791
Swedbank Robur Access Europa PPM
8,3% 11,2% 9 274,9 1 791
Swedbank Robur Access Edge Em Mkt A..
-
- - - -
Swedbank Robur Access Asien PPM
6,6% 13,0% 8 180,8 1 791
Swedbank Humanfond
12,4% 13,6% 2 272,5
Swedbank Ethica Obligation Utd
-1,6% 1,5% 22 094,8 2 729
Swedbank Eastern Europe Equity Fund
4,8% 15,7% 126,4 19 475
Stt Strt Cnd Idx Equity P
5,4% 14,8% 859,5 6 162
Strand Småbolagsfond
6,0% 10,4% 508,0 10 994
Strand Förmögenhetsfond
5,2% 5,3% 68,5 7 928
Storm Bond RC SEK
-
0,4% 4,1% 2 117,3 8 415
Storebrand Verdi A
3,7% 13,3% 623,5 16 838
Storebrand Norge A
3,7% 14,2% 705,6 12 845
Storebrand Indeks - Norge A
5,3% 14,1% 7 065,3 1 791
Storebrand Global Value A
9,0% 16,4% 805,5 6 590
Storebrand Global Multifactor A
6,1% 14,1% 22 569,7 6 590
Stewart Investors Worldwide Eq A Ac..
2,6% 10,5% 452,1 16 838
Stewart Investors Wldwd Sustbl A Ac..
4,2% 10,9% 5 083,5 14 858
Stewart Investors Wldwd Sust I Acc..
-
4,4% - 3 852,5 14 378
Stewart Investors Wldwd Select B Ac..
3,6% 10,4% 436,7 8 459
Stewart Investors Wldwd Select A Ac..
3,4% 10,4% 436,7 14 858
Stewart Investors Latin Amer B Acc..
-2,0% 15,4% 2 532,2 9 550
Stewart Investors Latin Amer A Acc..
-2,2% 15,4% 2 532,2 15 734
Stewart Investors Latin Amer A Acc..
-1,8% 14,9% 2 532,2 15 575
Stewart Investors Global EM B Acc G..
-0,3% 10,3% 4 478,7 9 299
Stewart Investors Global EM A Acc G..
-0,5% 10,3% 4 478,7 15 654
Stewart Investors Glbl EM Sust B Ac..
3,3% 10,8% 5 121,7 8 543
Stewart Investors Glbl EM Sust A Ac..
3,1% 10,8% 5 121,7 14 699
Stewart Investors Glbl EM Sust A Ac..
3,5% 10,4% 5 121,7 14 539
Stewart Investors Glbl EM Ldrs B Ac..
2,2% 10,8% 19 893,2 7 783
Stewart Investors Glbl EM Ldrs A Ac..
2,0% 10,7% 19 893,2 13 250
Stewart Investors AsiaPac Sust B Ac..
3,8% 10,6% 3 948,7 8 375
Stewart Investors AsiaPac Sust A Ac..
3,7% 10,6% 3 948,7 14 619
Stewart Investors AsiaPac Sust A Ac..
4,0% 10,3% 3 948,7 14 138
Stewart Investors AsiaPac Ldrs B Ac..
3,6% 10,7% 86 925,0 7 698