Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare hos Lundmark & Co Fondförvaltning AB, sorterat på: Normanbelopp (fallande) - 1 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Aktiv Europa
1,8% 10,6% 9,1 13 590