Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare hos Lundmark & Co Fondförvaltning AB, sorterat på: Namn (stigande) - 3 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Affärsvärldenfonden A
-
6,9% 12,8% 39,6 12 275
Affärsvärldenfonden B PPM
-
6,5% 12,8% 39,6 19 014
Aktiv Europa PPM
7,8% 10,6% 73,8 13 590