Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare hos Lundmark & Co Fondförvaltning AB, sorterat på: Namn (stigande) - 3 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Affärsvärldenfonden A
-
13,2% 10,7% 47,1 12 275
Affärsvärldenfonden B PPM
-
12,3% 10,7% 47,1 19 014
Aktiv Europa PPM
-3,9% 12,7% 57,8 13 590