Handelsbanken Kortränta SEK (A1 SEK)

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
104,39 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
SE0000356305
Fondens startdatum
1988-01-02
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,15%
Förvaltningskostnad
0,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,1%
Sharpe Ratio 3 år
4,0
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Klas Wennerstein
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i räntebärande värdepapper i SEK, i huvudsak utgivna av svenska emittenter. Målet är att med låg risk och med en genomsnittlig återstående räntebindningstid på upp till ett år, uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för den svenska penningmarknaden. Fonden får placera i penningmarknadsinstrument och obligationer utgivna av stater och företag. Fonden har tillstånd att placera över 35% av fondförmögenheten i skuldförbindelser utgivna av svenska staten. Fonden kan även placera i fondandelar och fondföretag som placerar i svenska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna i SEK. Fonden kan placera i derivatinstrument, bl.a. OTC-derivat, inom de risker som durationsintervallet medger.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,0%
3 månader 0,0%
1 år 0,2%
10 år 7,6%
15 år 19,3%
Sedan årsskiftet 0,0%
Sedan start 276,2%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
62,9%
Kort ränta
37,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31