Nordea Swedish Bond Stars

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
100,29 SEK
PPM-nummer
613133
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-10-11
ISIN
SE0000427817
Fondens startdatum
1988-01-22
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,30%
Förvaltningskostnad
0,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,3%
Sharpe Ratio 3 år
2,4
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Nordea Funds Ab
Hemsida
www.nordea.se
Förvaltarens namn
Anette Eineljung
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
+46 771 224488
 
Placeringsinriktning
En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet. Urvalet av värdepapper baseras på en kombination av finansiell analys och ESG-analys, d.v.s. hur bolagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Den genomsnittliga räntebindningstiden (modifierad duration) kan variera samt uppgå till max 3 år. <br>Fonden omfattas av särskilda etiska kriterier och fondens förvaltare undviker att placera i bolag där mer än 5 procent av omsättningen är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorin kolbrytning samt i bolag där mer än 50 procent av omsättningen är inriktad på produktion inom kategorin fossilt bränsle.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,2%
1 månad -0,1%
3 månader 0,0%
1 år 0,3%
10 år 8,7%
15 år 22,7%
Sedan årsskiftet 0,4%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-10-11
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Lång ränta
84,9%
Kort ränta
15,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31