Nordea Realräntefond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
165,49 SEK
PPM-nummer
131409
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, reala
Senaste kursdatum
2020-02-20
ISIN
FI0008813449
Fondens startdatum
2003-08-25
Jämförelseindex
BBgBarc Gbl Infl Linked Sweden TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,65%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
2,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
0,2%
Informationskvot 3 år
-1,4
   
Fondbolag
Nordea Funds Oy
Hemsida
www.nordea.se
Förvaltarens namn
Anders Burholt
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
0771-22 44 88
 
Placeringsinriktning
En räntefond som placerar i realränteobligationer, det vill säga obligationer som är skyddade mot inflation. Fonden placerar främst i realränteobligationer utgivna av svenska staten, kommuner, kreditinstitut och företag med högt kreditbetyg. Fonden kan även placera i obligationer utgivna av OECD-länder. Riktvärdet för den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka 10 år. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,4%
3 månader -1,4%
1 år 0,6%
10 år 31,6%
15 år 56,2%
Sedan årsskiftet 0,1%
Sedan start 78,7%
Kursdatum: 2020-02-20
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
100,0%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31