Danske Invest China A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
791,35 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Kina
Senaste kursdatum
2020-01-20
ISIN
LU0178668348
Fondens startdatum
2003-11-24
Jämförelseindex
MSCI China NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
2,15%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
4,2%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Christina Chung
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier från företag som hör hemma, eller har sin huvudsakliga verksamhet i Folkrepubliken Kina, Hongkong eller Macao och som är noterade på en officiell fondbörs. Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen. Samtidigt medför strategin att investeringarna kan avvika från jämförelsesindex och att avkastningen kan bli både högre och lägre än jämförelsesindex.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,3%
1 månad 7,5%
3 månader 12,7%
1 år 23,4%
10 år 118,8%
15 år 412,0%
Sedan årsskiftet 6,7%
Sedan start 132,9%
Kursdatum: 2020-01-20
Innehav
Asien exkl Japan
98,9%
Övrigt
1,1%
Totalt är 97,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Konsument, cyklisk
23,8%
Finans
19,6%
Industri
13,1%
Kommunikation
11,1%
Konsument, stabil
9,1%
Teknik
6,9%
Sjukvård
5,4%
Fastigheter
5,3%
Övrigt
5,8%
Totalt är 97,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
97,1%
Kort ränta
2,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30