Lärarfond 45-58 år

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
24,39 SEK
PPM-nummer
117002
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, aggressiv
Senaste kursdatum
2020-01-20
ISIN
SE0001112764
Fondens startdatum
1999-04-08
Jämförelseindex
Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,59%
Förvaltningskostnad
0,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,0%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
2,1%
Informationskvot 3 år
0,7
   
Fondbolag
Öhman Fonder
Hemsida
www.ohman.se/fonder
Förvaltarens namn
Tobias Övelius
Adress
Mäster Samuelsgatan 6
Telefon
+46 20525300
 
Placeringsinriktning
Fonden är en blandfond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden förvaltas aktivt och investerar huvudsakligen i svenska och globala aktier samt i svenska räntebärande värdepapper och har en hållbar inriktning. Fonden investerar i bolag och emittenter som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 1,1%
1 månad 2,5%
3 månader 6,2%
1 år 17,7%
10 år 124,2%
15 år 223,0%
Sedan årsskiftet 2,9%
Sedan start 229,0%
Kursdatum: 2020-01-20
Innehav
Sverige
31,6%
Nordamerika
28,6%
Västeuropa exkl Sverige
22,9%
Asien exkl Japan
8,6%
Övrigt
8,3%
Totalt är 68,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
18,5%
Industri
17,4%
Finans
15,9%
Kommunikation
12,7%
Sjukvård
11,1%
Konsument, cyklisk
10,4%
Konsument, stabil
5,8%
Råvaror
5,3%
Övrigt
2,9%
Totalt är 68,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
68,4%
Lång ränta
28,6%
Kort ränta
2,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31