Lärarfond 45-58 år

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
23,04 SEK
PPM-nummer
117002
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, aggressiv
Senaste kursdatum
2019-10-21
ISIN
SE0001112764
Fondens startdatum
1999-04-08
Jämförelseindex
Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,59%
Förvaltningskostnad
0,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,0%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
2,1%
Informationskvot 3 år
0,7
   
Fondbolag
Öhman Fonder
Hemsida
www.ohman.se/fonder
Förvaltarens namn
Tobias Övelius
Adress
Box 7837
Telefon
+46 20525300
 
Placeringsinriktning
Fonden är en blandfond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden förvaltas aktivt och investerar huvudsakligen i svenska och globala aktier samt i svenska räntebärande värdepapper och har en hållbar inriktning. Fonden investerar i bolag och emittenter som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 0,6%
1 månad 0,2%
3 månader 2,5%
1 år 10,8%
10 år 122,5%
15 år 218,5%
Sedan årsskiftet 17,4%
Sedan start 210,8%
Kursdatum: 2019-10-21
Innehav
Sverige
35,3%
Nordamerika
28,8%
Västeuropa exkl Sverige
20,7%
Asien exkl Japan
7,0%
Övrigt
8,1%
Totalt är 65,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Teknik
22,5%
Industri
15,2%
Finans
14,9%
Sjukvård
11,4%
Konsument, cyklisk
10,8%
Kommunikation
7,8%
Konsument, stabil
7,6%
Råvaror
5,8%
Övrigt
4,0%
Totalt är 65,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
65,8%
Lång ränta
29,6%
Kort ränta
4,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30