SPP Generation 80-tal

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
133,77 SEK
PPM-nummer
844522
Morningstar kategori
Blandfond - Generation 2046+
Senaste kursdatum
2019-10-18
ISIN
SE0000619355
Fondens startdatum
2000-09-13
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,41%
Förvaltningskostnad
1,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SPP Fonder AB
Hemsida
www.sppfonder.se
Förvaltarens namn
Olav Chen
Adress
Vasagatan 10
Telefon
+46 8 6142450
 
Placeringsinriktning
SPP Generation 80-tal placerar både i aktier och räntebärande värdepapper och placeringarna görs såväl i Sverige som i utlandet. Fonden är en generationsfond, vilket innebär att ju äldre du blir desto lägre risk. Detta görs genom att fonden mellan åren 2040 till 2060 successivt placerar om från aktiemarknaden till räntemarknaden. Från 2060 kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av vapen, alkohol, spel och pornografi och andra marknadsanpassade exkluderingar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,2%
1 vecka 0,4%
1 månad 0,7%
3 månader 4,5%
1 år 13,8%
10 år 161,6%
15 år 218,2%
Sedan årsskiftet 23,7%
Sedan start 74,8%
Kursdatum: 2019-10-18
Innehav
Nordamerika
42,5%
Sverige
26,5%
Västeuropa exkl Sverige
16,8%
Asien exkl Japan
5,8%
Japan
5,1%
Övrigt
3,3%
Totalt är 87,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Finans
20,7%
Industri
17,9%
Teknik
15,3%
Konsument, cyklisk
10,7%
Sjukvård
9,6%
Konsument, stabil
7,6%
Kommunikation
5,1%
Övrigt
13,1%
Totalt är 87,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
87,7%
Lång ränta
10,1%
Kort ränta
2,2%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30