KPA Etisk Blandfond 2

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
319,74 SEK
PPM-nummer
224493
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, aggressiv
Senaste kursdatum
2019-10-21
ISIN
SE0000885089
Fondens startdatum
1999-03-01
Jämförelseindex
Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,40%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,3%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
1,7%
Informationskvot 3 år
0,1
   
Fondbolag
Swedbank Robur AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Mårten Agneskog
Adress
Malmskillnadsgatan 32
Telefon
08-5859 2400
 
Placeringsinriktning
KPA Etisk Blandfond 2 består normalt av en tredjedel svenska aktier, en tredjedel utländska aktier och en tredjedel svenska räntepapper. Aktieplaceringarna görs i flera länder och branscher för att uppnå en god riskspridning. Fondens placeringar på räntemarknaderna omfattar tillgångar av varierande kreditkvalité. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och KPA Pensions etiska placeringskriterier. Information om fondens hållbarhets- och etikkriterier finns i informationsbroschyren. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 1,0%
1 månad 0,5%
3 månader 3,4%
1 år 10,6%
10 år 131,7%
15 år 216,6%
Sedan årsskiftet 17,2%
Sedan start 356,0%
Kursdatum: 2019-10-21
Innehav
Sverige
41,7%
Nordamerika
34,1%
Västeuropa exkl Sverige
15,2%
Japan
6,4%
Övrigt
2,7%
Totalt är 72,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
21,5%
Finans
18,6%
Teknik
18,0%
Sjukvård
11,7%
Konsument, cyklisk
7,9%
Konsument, stabil
6,9%
Övrigt
15,3%
Totalt är 72,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
75,0%
Lång ränta
21,6%
Kort ränta
3,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30