Handelsbanken Global Selektiv Hd A1 SEK

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
105,04 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, marknadsneutral
Senaste kursdatum
2019-10-14
ISIN
SE0000856841
Fondens startdatum
2001-10-31
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,70%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,6%
Sharpe Ratio 3 år
-0,1
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Viking Kjellström
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en marknadsneutral aktiehedgefond som strävar efter att uppnå en god och varaktig värdetillväxt med en väl avvägd risknivå oberoende av om de underliggande börserna går upp eller ner. Fonden är en specialfond enligt lagen om investeringsfonder och kan därmed placera i aktier och aktierelaterade instrument, i onoterade fondpapper, i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument, i valutor och i derivatinstrument. Fonden kan också ta upp lån och göra s k blankningsaffärer. Fonden tar inte hänsyn till kortsiktiga marknadstrender och följer inget index utan väljer globala värdepapper som prissätts felaktigt i förhållande till varandra. Detta sker enligt principerna för Handelsbankens Selektivkoncept och innebär att vi köper aktier i ett fåtal, historiskt stabila kvalitetsbolag medan vi blankar aktier i högt värderade bolag med låg lönsamhet. Fonden skapar avkastning när värdepapperens värdering återgår till en normal nivå.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,0%
3 månader -0,3%
1 år 1,3%
10 år 12,7%
15 år 42,9%
Sedan årsskiftet 1,2%
Sedan start 45,7%
Kursdatum: 2019-10-14
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Kort ränta
100,3%
Övrigt
0,0%
Lång ränta
-0,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30