Swedbank Robur Nordenfond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
110,53 SEK
PPM-nummer
820852
Morningstar kategori
Norden
Senaste kursdatum
2019-08-22
ISIN
SE0000537722
Fondens startdatum
1991-12-31
Jämförelseindex
MSCI Nordic Countries NR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,25%
Förvaltningskostnad
1,62%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
3,9%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Henrik Carlman
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i aktier i nordiska bolag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 4,4%
1 månad -3,0%
3 månader -3,2%
1 år -4,9%
10 år 112,1%
15 år 249,7%
Sedan årsskiftet 12,8%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-08-22
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
53,5%
Sverige
42,6%
Övrigt
3,9%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Industri
34,1%
Finans
14,8%
Teknik
13,7%
Sjukvård
12,0%
Råvaror
6,6%
Konsument, cyklisk
6,4%
Konsument, stabil
6,1%
Övrigt
6,3%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31