Swedbank Robur Nordenfond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
123,79 SEK
PPM-nummer
820852
Morningstar kategori
Norden
Senaste kursdatum
2020-01-27
ISIN
SE0000537722
Fondens startdatum
1991-12-31
Jämförelseindex
MSCI Nordic Countries NR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,25%
Förvaltningskostnad
1,62%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
4,1%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Carl-Fredrik Lorenius
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i aktier i nordiska bolag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -2,5%
1 vecka -3,9%
1 månad -0,4%
3 månader 5,3%
1 år 19,4%
10 år 110,5%
15 år 245,1%
Sedan årsskiftet -0,1%
Sedan start -
Kursdatum: 2020-01-27
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
55,9%
Sverige
41,2%
Övrigt
2,9%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
31,7%
Finans
18,1%
Sjukvård
11,2%
Teknik
10,9%
Råvaror
7,7%
Konsument, cyklisk
7,3%
Konsument, stabil
6,3%
Övrigt
6,8%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31