SEB Realräntefond D SEK - Lux utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
14,69 SEK
PPM-nummer
496497
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, reala
Senaste kursdatum
2019-09-16
ISIN
LU0055809197
Fondens startdatum
1995-02-03
Jämförelseindex
BBgBarc Gbl Infl Linked Sweden TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,55%
Förvaltningskostnad
0,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
0,2%
Informationskvot 3 år
-2,9
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Mattias Ekström
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i realränteobligationer och andra obligationer utfärdade i svenska kronor. Värdet på realobligationer är skyddat för inflation eftersom den reala räntan räknas upp med inflationen. När inflationen går upp, höjs avkastningen i motsvarande grad. Fondens finansiella instrument består huvudsakligen av inflationsskyddade värdepapper samt av obligationer och ränterelaterade instrument utfärdade i svenska kronor av företag, stater eller bolåneinstitut med ett kreditbetyg på minst AA på Standard & Poor's skala eller motsvarande. Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålet och underlätta förvaltningen av fonden. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,3%
1 månad -1,6%
3 månader 0,1%
1 år 1,8%
10 år 29,6%
15 år 60,7%
Sedan årsskiftet 2,3%
Sedan start 192,5%
Kursdatum: 2019-09-16
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
101,0%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-1,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31