Skandia Idéer För Livet

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
895,95 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Norden
Senaste kursdatum
2019-11-11
ISIN
SE0000810855
Fondens startdatum
1995-10-17
Jämförelseindex
MSCI Nordic Countries NR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,00%
Förvaltningskostnad
2,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
4,2%
Informationskvot 3 år
0,5
   
Fondbolag
Skandia Fonder AB
Hemsida
www.skandia.se/fonder
Förvaltarens namn
Sara Kron Lindqvist
Adress
L86
106 55 Stockholm
Telefon
+46 8 4636761
 
Placeringsinriktning
Skandia Idéer för Livet har inriktningen nordiska aktier. Fonden är en matarfond som placerar i andelar i mottagarfonden Skandia Norden och har exponering mot danska, finska, norska och svenska aktier. Investeringarna fördelas över ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsbolagen. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, producerar tobak, vapen eller alkohol. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål. Två procent av Skandia Idéer för Livets värde tillfaller årligen stiftelsen Idéer för Livet, vilket innebär att fondens årliga avkastning minskar med motsvarande.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 1,8%
1 månad 6,9%
3 månader 11,5%
1 år 25,4%
10 år 195,4%
15 år 422,9%
Sedan årsskiftet 35,9%
Sedan start 1321,6%
Kursdatum: 2019-11-11
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
60,6%
Sverige
39,4%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Sjukvård
25,8%
Konsument, stabil
11,8%
Industri
11,8%
Energi
9,8%
Råvaror
9,1%
Allmännyttigt
8,7%
Finans
8,5%
Teknik
6,9%
Övrigt
7,6%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
96,7%
Kort ränta
3,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31