SEB Corporate Bond C EUR - Lux

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1,77 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro obligationer, företag
Senaste kursdatum
2020-02-25
ISIN
LU0133008952
Fondens startdatum
2001-10-24
Jämförelseindex
BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,76%
Förvaltningskostnad
1,10%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
0,5%
Informationskvot 3 år
-1,3
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Mikael Anttila
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i europeiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet så kallade Investment Grade med som lägst kreditrating BBB-. Fonden kan även investera i bostads- och statsobligationer. Den genomsnittliga löptiden i fonden är medellång, ca 3-6 år, vilket innebär en högre risk än för räntefonder med kort genomsnittlig löptid. Fondens avkastning och risk påverkas av hur räntan för företagsobligationer utvecklas. Fondens placeringsområde omfattar ca 350 olika bolag inom Euroland. Ett enskilt innehav är maximerat till 2,5 % av fondens tillgångar. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivat.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,9%
3 månader 0,9%
1 år 4,6%
10 år 48,1%
15 år 74,6%
Sedan årsskiftet 2,0%
Sedan start 97,6%
Kursdatum: 2020-02-25
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
96,0%
Övrigt
3,0%
Kort ränta
1,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31