Alfred Berg Gambak

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
35 628,42 NOK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Norge
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
NO0010105489
Fondens startdatum
1990-11-01
Jämförelseindex
OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,00%
Förvaltningskostnad
2,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
17,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
5,7%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Hemsida
www.alfredberg.no
Förvaltarens namn
Leif Eriksrød
Adress
Olav V's gate 5
Postboks 1294 Vika
Telefon
+47 22 005100
 
Placeringsinriktning
Fonden har en aktiv investeringsprofil med en koncentrerad investeringsportfölj. Det innebär att fonden kan vara tugnt exponerad mot enskilda papper och enskilda sektorer. Placeringarna har inga begränsningar i förhållande till referansindex men försöker efter att identifiera företag med förväntad hög avkastning. Avvikelsen i avkastning till referansindex kan i perioder vara betydlig. Minimum 80 % av fondens förvaltningskapital skall vara placerad i värdepapper registrerade i Norge. Fondsportföljen består normalt av 30 - 50 företag.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 1,3%
1 månad 8,3%
3 månader 10,5%
1 år 19,7%
10 år 198,3%
15 år 585,6%
Sedan årsskiftet 1,8%
Sedan start 4135,1%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
98,7%
Övrigt
1,3%
Totalt är 99,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Finans
20,8%
Konsument, stabil
17,5%
Industri
14,0%
Energi
12,4%
Kommunikation
7,5%
Teknik
7,2%
Råvaror
7,1%
Fastigheter
5,7%
Övrigt
7,7%
Totalt är 99,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
99,2%
Kort ränta
0,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31