Alfred Berg Gambak

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
32 313,49 NOK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Norge
Senaste kursdatum
2019-09-16
ISIN
NO0010105489
Fondens startdatum
1990-11-01
Jämförelseindex
OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,00%
Förvaltningskostnad
2,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
17,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
5,9%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Hemsida
www.alfredberg.no
Förvaltarens namn
Leif Eriksrød
Adress
Olav V's gate 5
Postboks 1294 Vika
Telefon
+47 22 005100
 
Placeringsinriktning
Fonden har en aktiv investeringsprofil med en koncentrerad investeringsportfölj. Det innebär att fonden kan vara tugnt exponerad mot enskilda papper och enskilda sektorer. Placeringarna har inga begränsningar i förhållande till referansindex men försöker efter att identifiera företag med förväntad hög avkastning. Avvikelsen i avkastning till referansindex kan i perioder vara betydlig. Minimum 80 % av fondens förvaltningskapital skall vara placerad i värdepapper registrerade i Norge. Fondsportföljen består normalt av 30 - 50 företag.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,3%
1 vecka 1,6%
1 månad 4,7%
3 månader 1,0%
1 år -4,6%
10 år 247,0%
15 år 710,0%
Sedan årsskiftet 20,3%
Sedan start 3776,5%
Kursdatum: 2019-09-16
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
99,7%
Övrigt
0,3%
Totalt är 97,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Konsument, stabil
19,0%
Finans
17,5%
Industri
15,6%
Energi
12,8%
Råvaror
10,7%
Teknik
9,9%
Övrigt
14,5%
Totalt är 97,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
97,6%
Kort ränta
2,2%
Övrigt
0,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31