Aktia Solida B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1,87 EUR
PPM-nummer
231985
Morningstar kategori
Blandfond - euro, försiktig
Senaste kursdatum
2019-04-18
ISIN
FI0008804919
Fondens startdatum
2001-05-02
Jämförelseindex
Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,05%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,5%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
1,6%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
Aktia Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.aktia.fi
Förvaltarens namn
Jonne Sandström
Adress
Mannerheimintie 14
00100 Helsingfors
Telefon
+358 (0)10 247 6843
 
Placeringsinriktning
Fonden är en blandfond med vikt på ränteinstrument. I neutralläge placeras 45 % av fondens medel i korta ränteinstrument, 45 % i långa ränteinstrument och 10 % i aktier. Tyngdpunkten inom tillgångsslagen ändras aktivt beroende på marknadsläget. Den högsta tillåtna aktievikten är 20 %. I portföljförvaltningen analyseras betydande globala teman och trender som vi tror att även på längre sikt har stor betydelse för flera bolags tillväxtutsikter. Vid valet av aktier betonas branscher med tillväxtpotential och de marknadsledande företagen inom dem. Ränteplaceringarna betonar enligt vår räntesyn långa eller korta ränteinstrument. Ränteplaceringarna diversifieras i företag med god kreditvärdighet men kreditrisken hålls moderat så att diversifieringsnyttan gentemot aktierna är hög. Fondens målsättning är att uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 0,4%
1 månad 0,9%
3 månader 5,2%
1 år 2,8%
10 år 37,0%
15 år 89,1%
Sedan årsskiftet 7,5%
Sedan start 113,3%
Kursdatum: 2019-04-18
Innehav
Nordamerika
55,0%
Västeuropa exkl Sverige
39,6%
Övrigt
5,4%
Totalt är 12,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31
Teknik
22,3%
Finans
17,9%
Konsument, cyklisk
14,9%
Industri
12,4%
Konsument, stabil
10,8%
Sjukvård
9,8%
Energi
6,2%
Övrigt
5,8%
Totalt är 12,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31
Lång ränta
73,1%
Aktier
12,2%
Kort ränta
12,0%
Övrigt
2,7%
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31