Nordea Euro Obligaatio A K EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
0,50 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro obligationer, statliga
Senaste kursdatum
2020-01-21
ISIN
FI0008801451
Fondens startdatum
1993-12-13
Jämförelseindex
FTSE EMU GBI EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,60%
Förvaltningskostnad
0,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
0,3%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
Nordea Funds Oy
Hemsida
www.nordea.se
Förvaltarens namn
Martti Forsberg
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
0771-22 44 88
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i masskuldebrevslån och andra ränteinstrument som emitteras eller garanteras av stater. Fonden kan även placera i masskuldebrevslån och övriga ränteinstrument som emitteras av banker, föresäkringsbolag, kommuner och övriga offentliga samfund. Placeringarna görs i euro. Fondens placeringar emitteras eller garanteras i regel av stater eller emitteras av företag med den högsta möjliga kreditratingen, dvs. investment grade. Av placeringsobjektens emittenter, som inte är stater eller som inte har en full statlig garanti, förutsätts följande ratingar från ett godkänt kreditratinginstitut: minst AAA, Aaa eller motsvarande långfristig rating. Fondens investeringsbeslut görs inte uteslutande på basis av externa kreditvärderingar. Fondens medel kan också investeras i finansiella instrument som enligt fondbolagets interna värdering inte har ovannämnda kreditbetyg.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 0,6%
1 månad 1,3%
3 månader -2,7%
1 år 9,7%
10 år 58,0%
15 år 111,4%
Sedan årsskiftet 0,9%
Sedan start 295,8%
Kursdatum: 2020-01-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
98,1%
Kort ränta
1,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30