DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
146,54 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro obligationer, medellånga
Senaste kursdatum
2020-02-20
ISIN
LU0145655824
Fondens startdatum
2002-06-03
Jämförelseindex
BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,46%
Förvaltningskostnad
0,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
1,0%
Informationskvot 3 år
-0,2
   
Fondbolag
DWS Investment S.A.
Hemsida
www.dws.lu
Förvaltarens namn
Claus Meyer-Cording
Adress
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
Telefon
+352 42101-1
 
Placeringsinriktning
Syftet med investeringspolicyn är att uppnå en hållbar kapitaltillväxt som överstiger riktmärket (iBoxx Euro Overall 1-3Y (RI)). För att uppnå detta investerar fonden framför allt i stats-, hypoteks- och företagsobligationer utställda i eller säkrade mot euron. Genomsnittslöptiden på räntebärande värdepapper och liknande investeringar bör inte överskrida tre år. Urvalet av enskilda investeringar görs av fondförvaltaren. Fonden orienterar sig efter måttstocken för jämförelse. Den följer den inte exakt, utan försöker överträffa dess värdeutveckling. Det innebär att den kan avvika väsentligt från måttstocken för jämförelse – både i positiv och negativ riktning. Valutan för delfonden är EUR, valutan för andelsklassen är EUR. Fonden delar ut varje kvartal. Varje värderingsdag kan du kräva att andelarna löses in. Inlösningen flr endast avbrytas i ovanliga fall, med hänsyn till dina intressen som investerare.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 1,1%
1 månad 0,6%
3 månader -0,3%
1 år 0,9%
10 år 23,1%
15 år 52,7%
Sedan årsskiftet 1,1%
Sedan start 70,8%
Kursdatum: 2020-02-20
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
86,6%
Kort ränta
12,1%
Övrigt
1,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31