FIM Artificial Intelligence A

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
22,34 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-08-19
ISIN
FI0008803887
Fondens startdatum
2001-05-21
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
25,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
7,6%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
FIM Varainhoito Oy
Hemsida
www.fim.se
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
Birger Jarlsgatan 32A
Box 5712
114 87 Stockholm
Telefon
020-49 40 40
 
Placeringsinriktning
Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning uppnå en av¬kastning som på lång sikt är så god som möjligt och som översti¬ger jämförelseindexets avkastning. Jämförelseindexet är avkast¬ningsindexet* MSCI World Net Return omräknat i euro. Fondens investeringsverksamhet är indexoberoende. Således kan avkast¬ningsutvecklingen och investeringarna i fonden avvika betydligt från jämförelseindexet. Fondens medel investeras globalt i aktier som noteras på börser¬na i utvecklade länder. Vid valet av aktier utnyttjas artificiell in¬telligens (AI), som väljer investeringsobjekten utifrån företagens ekonomiska fundamentdata. Fondens kapitalförvaltning har lagts ut på det tyska bolaget Acatis Investment GmbH. Utförligare in¬formation om tillåtna investeringsobjekt finns i fondens stadgar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,9%
1 vecka 1,6%
1 månad 0,0%
3 månader -5,1%
1 år -4,7%
10 år 100,6%
15 år 197,8%
Sedan årsskiftet 12,7%
Sedan start 3,6%
Kursdatum: 2019-08-19
Innehav
Nordamerika
67,0%
Västeuropa exkl Sverige
22,6%
Japan
5,8%
Övrigt
4,6%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Teknik
22,5%
Konsument, cyklisk
18,0%
Sjukvård
16,6%
Konsument, stabil
12,9%
Industri
12,0%
Råvaror
5,5%
Övrigt
12,5%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
96,7%
Kort ränta
3,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31