FIM Artificial Intelligence A

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
26,14 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2020-01-21
ISIN
FI0008803887
Fondens startdatum
2001-05-21
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
25,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
7,4%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
FIM Varainhoito Oy
Hemsida
www.fim.se
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
Birger Jarlsgatan 32A
Box 5712
114 87 Stockholm
Telefon
020-49 40 40
 
Placeringsinriktning
Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning uppnå en av¬kastning som på lång sikt är så god som möjligt och som översti¬ger jämförelseindexets avkastning. Jämförelseindexet är avkast¬ningsindexet* MSCI World Net Return omräknat i euro. Fondens investeringsverksamhet är indexoberoende. Således kan avkast¬ningsutvecklingen och investeringarna i fonden avvika betydligt från jämförelseindexet. Fondens medel investeras globalt i aktier som noteras på börser¬na i utvecklade länder. Vid valet av aktier utnyttjas artificiell in¬telligens (AI), som väljer investeringsobjekten utifrån företagens ekonomiska fundamentdata. Fondens kapitalförvaltning har lagts ut på det tyska bolaget Acatis Investment GmbH. Utförligare in¬formation om tillåtna investeringsobjekt finns i fondens stadgar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,9%
1 vecka 0,3%
1 månad 1,7%
3 månader 10,0%
1 år 16,0%
10 år 92,4%
15 år 197,6%
Sedan årsskiftet 1,0%
Sedan start 19,3%
Kursdatum: 2020-01-21
Innehav
Nordamerika
68,8%
Västeuropa exkl Sverige
21,9%
Övrigt
9,3%
Totalt är 95,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
23,6%
Sjukvård
16,4%
Konsument, cyklisk
15,7%
Konsument, stabil
11,2%
Industri
10,8%
Kommunikation
9,3%
Råvaror
5,1%
Övrigt
8,1%
Totalt är 95,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
95,1%
Kort ränta
4,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31