FIM Artificial Intelligence A

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
24,80 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-11-12
ISIN
FI0008803887
Fondens startdatum
2001-05-21
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
25,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
7,8%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
FIM Varainhoito Oy
Hemsida
www.fim.se
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
Birger Jarlsgatan 32A
Box 5712
114 87 Stockholm
Telefon
020-49 40 40
 
Placeringsinriktning
Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning uppnå en av¬kastning som på lång sikt är så god som möjligt och som översti¬ger jämförelseindexets avkastning. Jämförelseindexet är avkast¬ningsindexet* MSCI World Net Return omräknat i euro. Fondens investeringsverksamhet är indexoberoende. Således kan avkast¬ningsutvecklingen och investeringarna i fonden avvika betydligt från jämförelseindexet. Fondens medel investeras globalt i aktier som noteras på börser¬na i utvecklade länder. Vid valet av aktier utnyttjas artificiell in¬telligens (AI), som väljer investeringsobjekten utifrån företagens ekonomiska fundamentdata. Fondens kapitalförvaltning har lagts ut på det tyska bolaget Acatis Investment GmbH. Utförligare in¬formation om tillåtna investeringsobjekt finns i fondens stadgar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,3%
1 månad 5,8%
3 månader 12,4%
1 år 11,3%
10 år 97,5%
15 år 191,6%
Sedan årsskiftet 24,7%
Sedan start 14,6%
Kursdatum: 2019-11-12
Innehav
Nordamerika
66,4%
Västeuropa exkl Sverige
22,0%
Japan
6,6%
Övrigt
5,0%
Totalt är 96,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Teknik
21,4%
Sjukvård
16,3%
Konsument, cyklisk
15,9%
Industri
13,0%
Konsument, stabil
11,0%
Kommunikation
9,4%
Övrigt
13,0%
Totalt är 96,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
96,6%
Kort ränta
3,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31