ODIN Energi C

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
152,38 NOK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, energi
Senaste kursdatum
2019-10-16
ISIN
NO0010062961
Fondens startdatum
2000-08-18
Jämförelseindex
MSCI World/Energy NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,00%
Förvaltningskostnad
2,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
18,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,3
Tracking Error 3 år %
5,3%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
ODIN Forvaltning AS
Hemsida
www.odinfonder.se
Förvaltarens namn
Lars Mohagen
Adress
Kungsgatan 30
111 35 Stockholm
Telefon
+46 (0)8 407 14 00
 
Placeringsinriktning
ODIN Energi förvaltas med fokus på långsiktig kapitaltillväxt baserad på en portfölj av aktier och aktierelaterade instrument i företag med verksamhet främst inom energiområdet olja och gas. Fondens medel kan investeras i företag inom energisektorn över hela världen. Detta inbegriper företag inom olje- och gasutvinning, alternativ energi, vidareförädling, transport, distribution och leverantörer till dylika företag.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 1,3%
1 månad -3,0%
3 månader -2,9%
1 år -8,1%
10 år -32,2%
15 år 60,0%
Sedan årsskiftet 13,1%
Sedan start 56,3%
Kursdatum: 2019-10-16
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
56,7%
Nordamerika
36,5%
Övrigt
6,9%
Totalt är 98,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Energi
65,3%
Industri
14,3%
Allmännyttigt
13,2%
Övrigt
7,2%
Totalt är 98,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
98,3%
Kort ränta
1,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30