DWS Invest Top Euroland LC

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
225,25 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Euroland
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
LU0145644893
Fondens startdatum
2002-06-03
Jämförelseindex
MSCI EMU NR EUR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,59%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
3,3%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
Deutsche Asset Management S.A.
Hemsida
www.dws.lu
Förvaltarens namn
Britta Weidenbach
Adress
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
Telefon
+352 42101-1
 
Placeringsinriktning
Syftet med investeringspolicyn är att uppnå en hållbar kapitaltillväxt som överstiger riktmärket (EURO STOXX 50 (RI)). För att uppnå detta investerar fonden främst i aktier från utfärdare med en hög marknadskapitalisering och som har huvudkontor i ett medlemsland i den europeiska valutaunionen. Dessutom ska fondförvaltaren sträva efter en koncentrerad portfölj, som t.ex. består av 40 till 60 olika värdepapper. Beroende på marknadsläget får förvaltaren frångå ovan nämnda spridningsmål. I det här sammanhanget är valet av enskilda investeringar fondförvaltarens ansvar. Fonden orienterar sig efter måttstocken för jämförelse. Den följer den inte exakt, utan försöker överträffa dess värdeutveckling. Det innebär att den kan avvika väsentligt från måttstocken för jämförelse – både i positiv och negativ riktning. Valutan för delfonden är EUR, valutan för andelsklassen är EUR. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,4%
1 vecka 0,0%
1 månad 2,7%
3 månader 6,4%
1 år 33,6%
10 år 130,3%
15 år 196,3%
Sedan årsskiftet 2,5%
Sedan start 161,2%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
100,0%
Totalt är 99,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Finans
17,0%
Teknik
17,0%
Konsument, cyklisk
15,8%
Industri
15,6%
Råvaror
9,7%
Konsument, stabil
8,5%
Övrigt
16,4%
Totalt är 99,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
99,6%
Kort ränta
0,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30