AB Sustainable US Tmtc A USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
26,14 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, tillväxtbolag
Senaste kursdatum
2019-11-13
ISIN
LU0124676726
Fondens startdatum
2001-04-24
Jämförelseindex
Russell 1000 Growth TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,75%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,8%
Sharpe Ratio 3 år
1,3
Tracking Error 3 år %
4,1%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Hemsida
www.abglobal.com
Förvaltarens namn
Daniel Roarty
Adress
18, rue Eugene Ruppert
Telefon
+352 46 39 36 151
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att öka värdet på din investering på lång sikt. Under normala förhållanden förväntas fonden investera minst 80 procent av nettotillgångarna i aktier eller aktieliknande värdepapper från emittenter i USA vilka investeringsförvaltaren bedömer är positivt exponerade mot hållbara investeringsteman. Fonden kommer att investera i amerikanska företag från manga branscher som exponeras positivt mot miljövänliga eller samhällsinriktade hållbara investeringsteman som är brett konsekventa med syftet att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka 2,1%
1 månad 1,8%
3 månader 4,8%
1 år 28,0%
10 år 341,0%
15 år 282,7%
Sedan årsskiftet 39,5%
Sedan start 147,9%
Kursdatum: 2019-11-13
Innehav
Nordamerika
98,4%
Övrigt
1,6%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Teknik
23,5%
Sjukvård
18,0%
Finans
16,1%
Konsument, cyklisk
15,9%
Allmännyttigt
7,5%
Industri
7,5%
Övrigt
11,5%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30