AB Sustainable US Tmtc A USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
25,70 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, tillväxtbolag
Senaste kursdatum
2019-09-13
ISIN
LU0124676726
Fondens startdatum
2001-04-24
Jämförelseindex
Russell 1000 Growth TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,75%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,4
Tracking Error 3 år %
4,0%
Informationskvot 3 år
-0,4
   
Fondbolag
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Hemsida
www.abglobal.com
Förvaltarens namn
Daniel Roarty
Adress
18, rue Eugene Ruppert
Telefon
+352 46 39 36 151
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att öka värdet på din investering på lång sikt. Under normala förhållanden förväntas fonden investera minst 80 procent av nettotillgångarna i aktier eller aktieliknande värdepapper från emittenter i USA vilka investeringsförvaltaren bedömer är positivt exponerade mot hållbara investeringsteman. Fonden kommer att investera i amerikanska företag från manga branscher som exponeras positivt mot miljövänliga eller samhällsinriktade hållbara investeringsteman som är brett konsekventa med syftet att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,8%
1 vecka -1,3%
1 månad 1,6%
3 månader 4,8%
1 år 14,6%
10 år 335,7%
15 år 263,1%
Sedan årsskiftet 35,3%
Sedan start 140,5%
Kursdatum: 2019-09-13
Innehav
Nordamerika
100,0%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Teknik
22,1%
Sjukvård
17,8%
Konsument, cyklisk
15,6%
Finans
14,3%
Industri
7,3%
Allmännyttigt
6,7%
Övrigt
16,1%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31