Aktia Nordic B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
2,18 EUR
PPM-nummer
196154
Morningstar kategori
Norden
Senaste kursdatum
2019-04-18
ISIN
FI0008810569
Fondens startdatum
2006-05-15
Jämförelseindex
MSCI Nordic Countries NR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,86%
Förvaltningskostnad
1,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
5,4%
Informationskvot 3 år
-0,2
   
Fondbolag
Aktia Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.aktia.fi
Förvaltarens namn
Jan Brännback
Adress
Mannerheimintie 14
00100 Helsingfors
Telefon
+358 (0)10 247 6843
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som placerar sina medel huvud-sakligen i nordiska aktier och aktierelaterade instrument. Placeringarna görs på lång sikt och placeringsbesluten baserar sig alltid på grundliga analyser av företagen och marknaderna. I aktievalet betonas branscher med tillväxtpotential och marknadsledarna inom dem. Viktiga urvalskriterier är företagets starka marknadsposition, tydliga tillväxtstrategi och en balans som möjliggör en långsiktig och lönsam tillväxt. Fondens målsättning är att uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,8%
1 vecka 1,2%
1 månad 3,5%
3 månader 12,5%
1 år 5,9%
10 år 241,0%
15 år -
Sedan årsskiftet 24,1%
Sedan start 145,2%
Kursdatum: 2019-04-18
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
58,1%
Sverige
41,9%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31
Industri
29,4%
Konsument, cyklisk
18,1%
Sjukvård
13,9%
Teknik
12,8%
Råvaror
9,7%
Finans
8,7%
Konsument, stabil
7,5%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31
Aktier
96,7%
Kort ränta
3,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31