Avanza Zero

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
259,98 SEK
PPM-nummer
734491
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
SE0001718388
Fondens startdatum
2006-05-22
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,00%
Förvaltningskostnad
0,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
1,5%
Informationskvot 3 år
0,2
   
Fondbolag
Avanza Fonder
Hemsida
www.avanzafonder.se
Förvaltarens namn
Emilie Chawala
Adress
Regeringsgatan 103
Telefon
08-562 250 00
 
Placeringsinriktning
Fonden är en passivt förvaltad indexfond med målsättningen att ge fondandelsägarna en förmögenhetsutveckling som i så stor utsträckning som möjligt följer utvecklingen för SIX30RX-index. SIX30RX-index är uppbyggt kring de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Förutom överlåtbara värdepapper får fonden placera i fondandelar där SIX30RX-index är den underliggande tillgången och i derivatinstrument. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen. Fonden är en indexfond, vilket innebär att det är tillåtet att i fråga om aktier eller skuldförbindelser placera upp till 20 procent i ett och samma innehav. Vid exceptionella marknadsförhållanden kan fonden dock få Finansinspektionens tillstånd att placera upp till 35 procent i ett enda innehav. Högsta engångsinsättning är 25 000 SEK.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,9%
1 vecka -0,9%
1 månad 0,0%
3 månader 4,4%
1 år 26,1%
10 år 171,9%
15 år -
Sedan årsskiftet 1,3%
Sedan start 220,8%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Sverige
91,0%
Västeuropa exkl Sverige
9,0%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
37,8%
Finans
22,7%
Teknik
11,9%
Konsument, cyklisk
7,6%
Konsument, stabil
6,5%
Kommunikation
6,1%
Övrigt
7,4%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31